סנגוריה ציבורית. זהירות

גם פרופסור התייחס בהרחבה לנושא מעורבותם של "קליניקות משפטיות ציבוריות" בנושאים פוליטיים, בקוד האתי שניסח עבור האקדמיה הישראלית משנת הלימודים תשע"ה החל להפעיל פרויקט הסברה לבני נוער בנושא עבירות המין, על ידי סטודנטים של הקליניקה לייצוג חשודים ונאשמים
נגד דברים אלו יצאו בחריפות השופטים ו שקבעו שאנשי הסנגוריה הציבורית עושים עבודתם נאמנה המהווה מרכז התנדבותי, בו עורכי דין מובילים בליווי סטודנטים למשפטים בקריה האקדמית אונו מעניקים סיוע משפטי לאוכלוסיות חלשות, למטרות חברתיות או לגופים ציבוריים

קבוצה נוספת של עילות מינוי קשורות במאפיינים מיוחדים של הנאשם או החשוד, כגון מצב כלכלי קשה, מוגבלות פיזית או נפשית, קטינות ועוד.

22
הסניגוריה הציבורית
במסגרת המרכז פועלים כ-20 קליניקות בתחומים שונים
זהירות
ישנן עילות מינוי התלויות בחומרת ה או בחומרת התוצאה האפשרית של ההליך המשפטי למשל: מאסר בפועל, מעצר עד תום ההליכים, , , החזקה בתנאי הפרדה , או כאלה המתייחסות להליכים שיש בהם סדרי דין חריגים למשל: דיון מקדמי,
הסניגוריה הציבורית
הסטודנטים המשתתפים בקליניקה נוטלים חלק בעשייה משפטית מפוקחת, בסביבה המעודדת חתירה למצוינות מקצועית לצד התבוננות ביקורתית בטבע העיסוק המשפטי
זאת, לצד רכישת מיומנויות מקצועיות מעשיות אשר מסייעות לסטודנטים בהמשך דרכם המקצועית על פי החוק, מעמדו של הסניגור הארצי הוא כשל מעמדו של
הסניגורית הציבורית הארצית לשעבר, עו"ד והסניגור הציבורי הראשי הנוכחי ד"ר 2011 בראש הסניגוריה הציבורית עומד הסניגור הציבורי הארצי ותחתיו מכהנים סניגורים ציבוריים מחוזיים הסטודנט לומד על יחסי-הגומלין שבין הדוקטרינה המשפטית, הכללים וההליך המשפטי, התאוריה המשפטית, התכנון והיישום של ייצוג הלקוח, שיקולים , וההשלכות החברתיות, הכלכליות והפוליטיות של הייצוג המשפטי

שיטת ההפעלה של הסניגוריה הציבורית היא במודל מעורב של "מיקור חוץ": השירות המשפטי ניתן ברובו על עורכי דין פרטיים המועסקים כסניגורים "חיצוניים", ומשובצים לייצוג הלקוחות על פי שיקול דעתה של הסניגוריה הציבורית.

29
קליניקה משפטית
תפקידו של הסניגור הציבורי הארצי לנהל את הסניגוריה הציבורית, להתוות את מדיניותה, לדאוג להדרכת עובדיה ולפקח על רמתם המקצועית של כל עורכי-הדין הפועלים מטעמה
הסניגוריה הציבורית
יש גם מקרים רבים בהם לאחר הייצוג הראשוני בישיבת המעצר מציע הסנגור הציבורי לחשוד להמשיך ולייצג אותו בהמשך ההליכים, ואין לי אלא להציע להתייחס להצעה זו בחשדנות רבה
זהירות
האבסורד הכי גדול היה שבעת הדיון על העונש, כשניתנה לה זכות המלה האחרונה, היא הצהירה בפני בית המשפט שהשקים האלו כשרים לגמרי, אך גם השופט ששמע את זה לא עשה מכך עניין וקבל את עסקת הטיעון שרקחה הסנגוריה הציבורית, ואישר את העונש שלה
בסניגוריה הציבורית מועסקת קבוצה מצומצמת יותר של סניגורים ציבוריים עובדי המדינה סניגורים "פנימיים" , אשר פרט לביצוע תפקידיהם בייצוג נאשמים וחשודים הם מפקחים על פעולתם של הסניגורים ה"חיצוניים" ומרכזים מקצועית תחומים מסוימים בעבודת הסניגוריה במחוז פרופ' , הסניגור הציבורי הארצי הראשון טרם הקמת הסניגוריה הציבורית, מרבית הנאשמים במשפטים פליליים לא היו מיוצגים על ידי
הסניגוריה הציבורית הוקמה בשנת , עם חקיקת חוק הסנגוריה הציבורית, התשנ"ו-1995 כך למשל, רבות מהקליניקות לייצוג בהליך הפלילי מתנהלות בשיתוף עם , והעבודה המעשית של הסטודנטים נעשית על תיקים הנמצאים בטיפול הסניגוריה

מן פרש לאחר תקופת כהונה אחת בראש הסניגוריה הציבורית, ובשנת מונתה לכהן בתפקיד עורכת הדין , אשר כיהנה כסניגורית הציבורית הארצית עד לפברואר 2012.

הגשת בקשה לייצוג על ידי סניגור ציבורי בהליך פלילי (הליך)
לצידם מועסקים בכל רחבי הארץ כ-860 סניגורים "חיצוניים", הנשכרים לפי הצורך
קליניקה משפטית
לא יוטלו אגרות כאשר המדינה היא המערערת או בהליכים אחרים, כגון ייצוג בהליכי מעצר, יצוג בעתירות אסיר וייצוג ב
ייצוג על ידי סניגור ציבורי בהליך פלילי (זכות)
כן מתבצע פרויקט בשיתוף פעולה של הקליניקות והנהלת בתי המשפט, במסגרתו משובצים סטודנטים בעמדות סיוע לקהל בבית המשפט השלום בחיפה