מכללת פרס תחנת מידע לסטודנט. Whizz

האוניברסיטה הפתוחה מבחר ספרי האוניברסיטה הפתוחה בטקסט מלא איתן ויליש מילון עברי-אנגלי, אנגלי-עברי מורחב משפטים — קישור למאגרי מידע מקוונים שם המאגר יודגש כי לרשותכם עומד גם מערך מענה אנושי לפניות באמצעות חברת Beeper
אשר על כן, קבע המרכז תקנון למניעת הטרדה מינית PubMed Central מאגר של כתבי-עת בטקסט מלא ברפואה ובמדעי החיים

התנכלות היא פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או בתלונה או בתביעה, שהוגשו על הטרדה מינית.

25
Whizz
בכלל זה פועל המרכז האקדמי פרס למניעת תופעות של הטרדה מינית במסגרת יחסי העבודה והלימודים במרכז
מאגרי מידע כניסה מהקמפוס
מבחינה משפטית, הטרדה מינית יכולה להתבצע הן על ידי גברים והן על ידי נשים ונפגעי הטרדה מינית יכולים להיות הן נשים והן גברים
שירותים לסטודנט
טפסים הורדת ומילוי טפסים נמצא במומלצים : ניתן לשלוח את הטפסים המלאים לכתובת הדוא"ל המתאימה
שונות שירותי דואר אלקטרוני כל סטודנט זכאי לתיבת דואר בגודל M10 האחראי פועל במילוי תפקידו על פי הוראות כל דין ובהתאם לתקנון זה
תלונה על הטרדה מינית ניתן להגיש כלפי כל סטודנט או עובד או חבר סגל, בכיר או זוטר כל העברת ההודעות לסטודנט מבוצעת באמצעות הדואר האלקטרוני

תקנון למניעת הטרדה מינית המרכז האקדמי פרס מייחס חשיבות רבה להקפדה על סביבה בטוחה ומוגנת, ולהגנה על כבוד האדם של העובדים ושל הסטודנטים.

21
ידיעון
פנייה למרכז התמיכה שעות הפעילות: 9:00-18:00 ימים א-ה לתמיכת סטודנטים - בנושאים הקשורים לשם משתמש או לסיסמה, ניתן לפנות בטלפון 03-5311813 או ב email
מאגרי מידע כניסה מהקמפוס
שירותי משאבי הרשת לכל סטודנט נפתח חשבון המאפשר כניסה לרשת הלימודים במכללה, הכוללת גישה לכל התוכנות ולספרייה אישית לשמירת קבצים ועבודות
ידיעון
על הסטודנט להתעדכן בהודעות מידי יום ביומו
במידה וקיימת סתירה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות תקנון המשמעת, יגברו הוראות תקנון זה הועבר מקרה כאמור לבירור של אחראי או נודע לאחראי על מקרה כאמור, יקיים האחראי, ככל שניתן, בירור על אודות המקרה לפי סעיף זה, בשינויים המחוייבים, ואם המתלונן חזר בו מתלונתו, יברר גם את סיבת החזרה מהתלונה
עותק תקנון זה יופיע בקביעות על לוח המודעות המרכזי של המרכז האקדמי מרכז תמיכה —HELP DESK במחלקת טכנולוגיה ומערכות מידע עומד לרשותכם מרכז תמיכה בימים א-ה: 18:00 - 08:00 ביום ו: 12:30 - 08:00 בטלפון 03-7688688 לפתיחת קריאה: קבלת קהל א-ה: 16:00 - 14:00 פיקוס קומה 0 - 105 אנו מקווים שתפיקו את המרב מהשירותים המקוונים העומדים לרשותכם באתר המוודל

בתקנון זה, כל שימוש בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך.

16
תקנון למניעת הטרדה מינית
אחראי בעל נגיעה אישית יעביר את הבירור לנשיא המרכז, לצורך מינוי ממלא מקום
Whizz
מערכת תקשורת אל-חוטית WIFI לרשותכם מערכת תקשורת אל-חוטית המאפשרת לגלוש באינטרנט ולהתחבר למשאבים המשותפים ברשת הלימודית
מאגרי מידע כניסה מהקמפוס
חבר סגל מנהלי: מי שביום האירוע התקיימו בינו לבין המרכז האקדמי פרס יחסי עומד ומעביד וכן כל מי שפועל מטעם המרכז ובשמו כחלק מהמערכת הפנימית הרגילה, ולרבות עובד קבלן כוח-אדם