צה ל קורונה. N12

בהסדר זה הכנסת ביקשה ליצור מנגנון פיקוח על השימוש בצבא במסגרת אירוע חירום, שלא יהיה בשליטת הממשלה בלבד זה היה התנאי למתן סמכויות נרחבות לממשלה ולעירוב צה"ל כמסייע או כבעל הסמכות לפעול
ראשית, לא ברור שיש לצה"ל חוץ מאשר לפיקוד העורף סמכות לפעול לסיוע כלשהו לגורמים אזרחיים במאבק בקורונה הכנסת דרשה כי הכרזה על אירוע כזה לתקופה העולה על שבוע תיעשה על ידי הממשלה ותאושר על ידי ועדת חוץ וביטחון, ותחודש מדי שבוע בשבוע

מעצר המסתננים שחדרו מלבנון לשטח ישראל תושבי היישובים דוב"ב במועצה האזורית מרום גליל ומתת במועצה האזורית מעלה יוסף נקראו תחילה להישאר בבתיהם ובהמשך הונחו לחזור לשגרה.

26
משרד הבריאות החליפי: גנץ וגמזו דורשים 700 מיליון שקל למפקדת הקורונה של
בחלק מהם אין פגיעה, בחלק יש פגיעה בסדר גודל של 30%-40%
משרד הבריאות החליפי: גנץ וגמזו דורשים 700 מיליון שקל למפקדת הקורונה של
רוב המשברים שאיתם מתמודדת האוכלוסייה האזרחית במדינת ישראל נגזרים מאירועים ביטחוניים שמתגלגלים אל הזירה האזרחית — דוגמת ירי טילים על עוטף עזה או ההשפעות על העורף של מלחמת לבנון השנייה
מעורבות במשבר הקורונה
אם מופקדת פעולת אכיפה בידי חיילי צה"ל, יש לתאם כך שבכל פעולת אכיפה האחריות הכוללת תהיה על הגוף האזרחי
במקרה של הכרזה כזאת נמסרת למשטרה סמכות הפיקוד והשליטה באירוע סעיף 90ד , לרבות מתן הוראות לכל גופי ההצלה האחרים, ולרבות הוראות לאזרחים וכן החרמת ציוד ושימוש בו פיקוח על ידי הרשות המחוקקת או הרשות השופטת נתפס כבעייתי מבחינת הצורך לשמור על סודיות ועל גמישות מקסימלית לכוחות הפועלים בשטח להפתיע את האויב
המסגרת החוקית שבה הצבא פועל בסיוע לרשויות במשבר הקורונה ניתוח הסמכויות הקבועות בחוק להיעזרות בצבא במסגרת חירום אזרחית עקרון יסוד חוקתי של הצבא בישראל הוא שצה"ל הוא צבאה של המדינה, הנתון למרותה של הממשלה אך כל עוד לא עשו כן, נראה שהשימוש בצבא ללא הסמכה מפורשת בחוק הוא בעייתי

ראו כהן וכהן לעיל בה"ש 14.

13
מכין מיטות למאות חולי
סעיף זה פורש בהרחבה כמעניק לצבא סמכות לפעול גם בנושאים אזרחיים ולא רק בהגנה בפועל על המדינה מפני אויביה
משרד הבריאות החליפי: גנץ וגמזו דורשים 700 מיליון שקל למפקדת הקורונה של
כלומר, גם הרשות השופטת מניחה לרשות המבצעת לנהל את המשברים הביטחוניים ללא פיקוח משמעותי
מכין מיטות למאות חולי
חקיקה כזאת מוצדקת משני טעמים: קביעת מנגנון פיקוח מלא על פעילות הצבא, שאינו קיים כרגע בחוק; התמודדות עם החשש של "מדרון חלקלק" ושימוש יתר בצבא למשימות אזרחיות
ולפיכך הממשלה הייתה יכולה להפעיל במסגרתו את המנגנון הקבוע בפרק שישי 1 לפקודת המשטרה שאלת ההסמכה של פעילות צה"ל במסגרת המאבק במגפת הקורונה איננה רק שאלה פורמלית
ספק אם חיילים בשירות חובה אמורים לסכן את חייהם לצורך מטרה שאינה הגנה על המדינה מפני אויב השיחה איתו מתנהלת בעגה צבאית עדכנית, בסגנון קצר ותכליתי

כוחות צה"ל מבצעים בידוד של מרחב הימצאות החשודים שכולל פריסת כוחות וחסימת צירים.

22
N12
אולם גם בכל הנוגע לחיילי פיקוד העורף ראוי להיזהר מהרחבת פעילותם בסביבה אזרחית שאיננה קשורה לנושא המרכזי שהם מתמחים בו — שמירה על האוכלוסייה בעת מתקפה
מכין מיטות למאות חולי
סעיף 18 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, שלא הוכנס אל חוקי היסוד אך עדיין בתוקף, קובע כי: "הממשלה הזמנית רשאית להקים כוחות מזויינים ביבשה, בים ובאוויר, אשר יהיו מורשים לעשות את כל הפעולות הדרושות והחוקיות לשם הגנת המדינה ולשם השגת יעדיה הביטחוניים-לאומיים"
מכין מיטות למאות חולי
בכל מקרה: כל שימוש בצה"ל חייב לקבל אישור קונקרטי מהממשלה, שיהיה מוגבל בזמן של ימים וייבחן מחדש מעת לעת