ידוע בציבור. ידועים בציבור

הצעה אחת, של , דרשה למחוק את המושג מספר החוקים בנוסף, זכויות פנסיוניות מסוימות הניתנות ל או לאלמנה נשללות עם נישואיהם מחדש, ולכן יש המעדיפים שלא להינשא, כדי לשמור על זכויות אלה
ראיה נוספת המצמצמת מאד את סיכוי הכישלון בהוכחת הטענה בדבר יחסים של ידועים בציבור היא הצגת מערכת הסכמית שנערכה בין בני הזוג בימי חייהם, והמוכיחה את כוונתם לחיי שיתוף כמפורט לעיל ההיגד "ניהול משק בית משותף" משמעו התמודדות עם נסיבות החיים על בסיס החלטתם של בני הזוג לקשור את גורלם זה בזו

בעוד שהנישואים מתחילים במועד חד וברור, לא כך המצב ביחס לסטטוס של ידועים בציבור.

ירושה של ידוע/ה בציבור (זכות)
ההצעה השנייה, של ולאחר מכן , דרשה "שלא יפגעו זכויות האישה הנשואה כדין עקב הענקת זכות כלשהי לאשה אחרת המוגדרת כידועה בציבור כאשתו"
ידועים בציבור
זכות הידועה לציבור לרשת כאשר קיימת צוואה תנאי ראשון לבחינת זכות הירושה של ידועה בציבור היא חסרונה של צוואה, שהרי אם המנוח הותיר אחריו צוואה תקפה וכשרה שבה קבע שבן הזוג לא יירש מעיזבונו, הרי שאין כל משמעות לכך שאותו בן זוג היה ידוע בציבור או נשוי כהלכה
ידועים בציבור
מאפייניהם המובהקים של ידועים בציבור נקבעו על ידי שופט , : יש כאן שני יסודות: חיי אישות כבעל ואשה וניהול משק בית משותף
נפסק כי על בן הזוג שטוען לחלוקה שוויונית של הרכוש שנצבר במהלך החיים המשותפים, להוכיח שבני הזוג התכוונו לשתף את הנכסים ביניהם באופן שיוויוני
הסכם שכזה יכלול את החיובים והזכויות של השותפים הזוגיים הסכם חיים משותפים הוא חוזה, שבאמצעותו מסדירים את היחסים בין בני זוג ידועים בציבור

הביטוח הלאומי רשאי לבחון את מעמדם של בני זוג ולהכירם כידועים בציבור גם באופן יזום כשיש לו מידע, שממנו עולה לכאורה, שבני הזוג חיים יחדיו ומנהלים משק בית משותף.

10
ידועים בציבור: כל השאלות והתשובות לזכות הירושה של בני זוג
בנוסף, מומלץ לכל אחד מבני הזוג לשקול לערוך צוואה, שתבטיח כי לאחר מותו יחולק רכושו על פי רצונו
ידוע בצבור
התנאי האחרון בחוק אינו עוקב אחר השתנות העיתים, שכן הפסיקה הכירה כבר במצב שבו אדם הינו ידוע בציבור של אחת, בשעה שהינו נשוי ופרוד מאחרת, הווה אומר — ניתן להיות ידוע בציבור של אדם בזמן נישואים לאדם אחר, ואכן הגדרת הידועה בציבור לפי חוק הירושה שונה מזו המופיעה בדברי חוק רבים אחרים
ידוע בציבור
סטטוס הידועים בציבור משמש בני זוג שאינם רשאים להינשא זה לזה, בהתאם לחוקי הנישואים, למשל כאשר בני הזוג הם בני אותו המין, או היות אחד מבני הזוג נשוי לאחר