המרכז לגביית קנסות אזור אישי. רשות האכיפה והגבייה

הוצאה לפועל כניסה עם כרטיס חכם subtargetaudiencetitle לומדה אינטראקטיבית פתיחת תיקים באזור אישי לעורכי דין השימוש במידע המופיע באתר אינו תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד - יש לעיין
ברבעון האחרון של שנת 2014 נכנסה לשימוש מערכת המחשוב החדשה של ההוצאה לפועל "כלים שלובים" התיקון בא לסייע לאלפי חייבים שמטופלים במערכת ההוצאה לפועל ואשר הוכרזו כחייבים מוגבלים באמצעים לפני למעלה מארבע שנים

במרכז לגביית קנסות נגבים בעיקר חובות לאוצר המדינה.

20
תשלום חוב במרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (הליך)
אם לא שולם החוב, הוא מועבר לגבייה באמצעות המרכז לגביית קנסות
תשלום חוב במרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (הליך)
השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד
רשות האכיפה והגבייה
תיקון החוק נקבע כהוראת שעה לשנתיים
על פי התיקון לחוק, רשם יכול לתת הפטר לחייב שהיה חייב מוגבל באמצעים במשך ארבע השנים האחרונות טרם הגשת בקשת ההפטר, לפחות; סך חובותיו, הן בהוצאה לפועל והן מחוץ להוצאה לפועל, לרבות חובות שאינם בני-הפטר, עומד על 800,000 שקלים חדשים או פחות; אין לו נכסים בעלי ערך הניתנים לעיקול, למימוש או למכירה למעט משכורת או הכנסה אחרת שהוא זכאי לה; והוא עמד בצו התשלומים שקבע לו הרשם, בשלוש השנים שקדמו להגשת בקשת ההפטר; אין בקשת שתלויה ועומדת לגבי החייב ולא מתנהל נגדו הליך או לא הוכרע לגביו במסגרת הליך שהתנהל בעניינו חוק המרכז לגביית קנסות תוקן פעם נוספת ובמסגרת התיקון הוסדרו בחוק הליכים רבים אותם ניתן לנקוט נגד החייבים, לרבות הטלת הגבלות בדומה לאלה שניתן להטיל לפי חוק ההוצאה לפועל
המרכז פועל מתוקף חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות התשנ"ה-1995 במסגרת חוק ההוצאה לפועל מוסדרים אמצעי האכיפה השונים אותם ניתן לנקוט נגד החייב

הוגשה לרשם לענייני המרכז בקשה לפריסת החוב, דחיית מועד תשלומו או לפטור מתשלום תוספת פיגורים כאמור בסעיף זה, הוא רשאי, לחקור במצבו הכלכלי של החייב, נכסיו, גובה הכנסתו ומקורותיה, יציאותיו מישראל וכניסותיו לישראל, חובותיו והוצאותיו כדי לברר את יכולתו של החייב לשלם את החוב; לשם ביצוע סעיף זה, יהיו נתונות לרשם סמכויות כאמור ; בדיקת יכולתו של חייב תיעשה בפומבי או בדלתיים סגורות, כפי שיורה הרשם.

Broomstyle: רשות האכיפה והגבייה כניסה עם כרטיס חכם
הסיסמא ניתנת עם ההצטרפות לשירות ולאחר זיהוי אישי
תשלום חוב במרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (הליך)
הזכויות המחייבות נקבעות על-פי חוק, תקנות ופסיקות בתי המשפט
איגוד קציני בטיחות
מדובר בהצעת חוק ממשלתית, שגיבושה נעשה בשיתוף רשות האכיפה והגבייה בראשות מנהל הרשות היוצא, דוד מדיוני, וביוזמתו, והיא משקפת עקרונות ברוח