דגש קל. שיחה:דגש קל

הדגש החזק מופיע רק בתוך המילה לא בראש מילה ולא בסופה אומנם מקורו של שווא זה בתנועה בדומה לשווא נע, אך במהותו הוא שווא נח: הוא בא אחרי תנועה קטנה וסוגר את ההברה ונהגה כאפס תנועה
החוקרים לא מסכימים אלה עם אלה לגבי הזמן שבו חל התהליך הזה מדוע אפוא במילים רבות כגון מַרְבָד, צַרְכָן, מַלְכוּת, יַדְכֶם, בגדכפ"ת באות רפות אחרי שווא נח? בשמות המסתיימים ב ־ְ תָן התי"ו מנוקדת בלא דגש אם א לפני השווא בא רצף של שתי תנועות קטנות והראשונה בהן בהברה פתוחה או ב לפני השווא באה תנועה גדולה

כל שווא במילים לועזיות הוא שווא נח.

22
רפיון אחרי שווא נח
במאתיים השנה בין חלוקתה הסופית של האימפריה הרומאית ועד הכיבוש הערבי במאה השביעית לספירה הגליל היה תחת שלטון האימפריה הרומאית של היוונים כמו כל הארץ ושם חיה הקהילה הטבריינית
רפיון אחרי שווא נח
דגש הוא נקודה בתוך האות שנועדה להצביע על סוג הדגש
תורת ההגה
יוצאים מכלל זה קצת שמות הבאים בדגש בע' הפועל, ואלו הם: דַּבְּרָן, דַּכְּאָן, וַכְּחָן, חַבְּלָן, טַפְּסָן המטפס על הרים, כנגד טַפְסָן — המתקין טפסים בבנייה , עַבְּדָן, קַבְּלָן, קַבְּצָן, קַפְּדָן וגם קַפְדָן
למשל, במילה לְהַפִּיל, האות נ מהשורש נ־פ־ל מתלכדת עם האות פ, וכתוצאה מזה יש דגש באות פ לדעתי, זה שווה ציון בערך
ב, דגש קל הוא סימן בצורת נקודה במרכז האות, המסמן את ההבחנה בין שתי דרכי ה של ה באותיות: , , , , , אותיות בג״ד כפ״ת למשל: גַּאַוְתָן, נֶהֶנְתָן, תַּאַוְתָן; נִיבְתָן בעל חיים , תְּבוּסְתָן

A few instances of resh with dagesh are recorded in the , as well as a few cases of aleph with a dagesh, such as in 23:17.

24
תורת ההגה
שמות ברפיון בגדכפ"ת אחרי שווא נח מצויים גם בעברית שלאחר המקרא: עַרְבִית, קִצְבָה לצד קִצְבָּה , פִּרְכָה, סִרְכָה
הגה וצורות : דגשים
מילים ממוצא יווני שנתגלגלו לעברית מלשונות אירופה ונוהגים להגות בהן זי"ן ולא סמ"ך — נכתבות בזי"ן
רפיון אחרי שווא נח
אם חסרה אות שורש, או שהדגש אינו בעה"פ - זהו דגש משלים