כל בו יהודה. כל בו יהודה רחובות חנויות בשמים cdn0.quizpedia.com

כבר ב- הקים את חברת "" לדיבור עברי, וב- הקים את חברת "", שמתוכה קם לאחר כשנה "" ב-2012 נקבע יום הולדתו כ
על שמו נקרא גם "", שמטרתו לקרב את היצירות הקלאסיות של הספרות העברית לכלל הציבור, באמצעות העלאתן ל אליעזר בן-יהודה עם אשתו השנייה , בספטמבר נפטרה אשתו ממחלת ה, והשאירה אחריה חמישה ילדים קטנים: שני בנים - בן ציון ואביחיל, ושלוש בנות - ימימה, עטרה ושלומית

אמר לו: רבי, "השוחט את הזבח להניח מדמו למחר מהו? בשנת , לקראת מלאות 150 שנה להולדתו של אליעזר בן-יהודה, הכיר ארגון של בחגיגות לזכרו.

2
אליעזר בן
אבות המשפחה בירכו על היין ו"המוציא לחם מן הארץ"
אליעזר בן
הרגש הרגשתי כאילו נולדתי מחדש
כל בו יהודה רחובות חנויות בשמים cdn0.quizpedia.com
בזיכרונותיו כתב: "ברגע ההוא חשתי בזה מאורע גדול בחיי
מספר המילים שחידש בן-יהודה אינו עולה על 300, ובהן נכללות: "", "", "גלידה" ו"" ה שימר במשך דורות את , ספרות תורנית נרחבת במשך הדורות, ובן-יהודה צריך היה לשלוף את השפה מהכלי שבו היא נשתמרה ולהביאה שנית לחיים
תחומי פעילותו בן-יהודה ישוב לשולחן עבודתו בן-יהודה פעל במספר רב של תחומים כדי לקדם את הדיבור העברי ב: דיבור עברי בתוך המשפחה: בן-יהודה הקפיד לדבר רק עברית עם בני משפחתו, ואף ניסה, בהצלחה מועטת, להשפיע על משפחות נוספות שינהגו כמוהו בנו בן-ציון ששינה את שמו ל נולד בט"ו באב תרמ"ב , והיה "הילד העברי הראשון" — משום שבביתו שמע את הלשון העברית משמשת בשפת היום יום, עד שהייתה לו ל

כשביקשתי לקנות, הבושם הספציפי לא היה במלאי, אך הציעו לי להביא לי את זה עד הבית שלושה ימים לאחר מכן.

9
כל בו יהודה רחובות חנויות בשמים cdn0.quizpedia.com
לדברי , רשמה אותו אמו על שם משפחה חשוכת-בנים עוד בילדותו, כדי למנוע את גיוסו ל, מפני שהחוק פטר בנים יחידים מגיוס
כל אהבותיו של אליעזר בן
זלגו עיניו דמעות של רבי אלעזר בן שמוע אמר: "אשריכם תלמידי חכמים שדברי תורה חביבין עליכם ביותר"
כל בו יהודה רחובות חנויות בשמים cdn0.quizpedia.com
במהלך שהייתו שם חלה ב