גולדה מעלה אדומים. קפית

ושוב היתה לי הרגשה שעל-פני כדור-הארץ יש רק מקום אחד שאליו היהודים יכולים לבוא על-פי זכות, בלי הבדל איזה הגבלות יבקשו הבריטים להטיל על עלייתם לארץ-ישראל" נדמה לי שהיו מאמרים בדבר על ערך העבודות האלה בכלכלת הארץ ובתור גורם לקליטת עליה
התנגדות אקטיבית מצד יהודי הגטו לעומת היחס הפסיבי של היהודים במהלך ההיסטוריה היהודית הסיוע ליהודי גרמניה כיצד התנועה הציונית בארץ-ישראל סייעה ליהודי גרמניה ובאילו קשיים נתקלה, עם עלייתם של הנאצים לשלטון? כבר בישיבה שקיימו חברי המזכירות של מפא"י ב- 10 בפברואר 1943, שלושה חודשים לאחר הפרסום הרשמי של דבר ההשמדה

ערב צאתם לדרך נועדו הצנחנים עם ראשי היישוב, בהם ברל, בן-גוריון, גולדה ואחרים.

פרק שלישי
פרק שני
התנגדותה לספר הלבן, שלדעתה יגביל את העלייה היהודית עד להפסקתה המוחלטת
פרק שלישי
וגם בתקופה כשכבר היה גלוי וידוע את אשר עוללו לעמנו, נשאר העולם הלוחם בהיטלר מנגד אך אסיפות לשם אסיפות, מחאה לשם מחאה, הוא גרס שאין צורך להטריד לשם כך את הציבור
הברית הקדושה בין עם ישראל ומולדתו ההיסטורית לא תינתק, ושום דבר לא ימנע את היהודים לשוב לארצם ולהקים מחדש את ביתם הלאומי" לפיכך היתה "עלייה ב" לאחת מדרכי המאבק של היישוב בבריטים

לדעתי המנהיגות הציונית רצתה לשכנע את הועדה שלא לצמצם את עליית היהודים, וזאת על ידי הדגשת מצוקתם התמידית גם בארצות מזרח אירופה וגם בגרמניה הנאצית.

וופל בר
והם מבקשים דרך לכל פינות העולם
וופל בר
קפית
מאחר והכנסות הקרנות היו המרכיב העיקרי של תקציב הסוכנות הרי שצמצום ההכנסות בשליש בלם את פעילותה של הנהלת הסוכנות בשעה שמלחמת העולם והמשבר הכלכלי שפרץ בעקבותיה בארץ הגדילו את האתגרים שעמדו לפניה