מיכה גודמן. הנאום האחרון של משה

שאלות שמעוררות התרגשות רוחנית מצד אחד, אך גם הציפו טענות על גזענות ועל לאומנות מן הצד השני באקלים התרבותי החדש הופיעו מנהיגים, שניסו לגאול את העולם באמצעות ניסויים חברתיים אדירים פשיזם, קומוניזם
אך זהו דפוס התמודדותו של משה: לאחר הקושי הראשון הוא מפסיק להאמין בשליחותו אומנם אין ראיות לכך שהדת מחברת את האדם לאל, אבל ישנן ראיות רבות המצביעות על כך שהיא דבק המחבר בני אדם אלה לאלה

בחברת סטראט-אפ השיחה פתוחה מאוד.

24
מלכוד 67
עם היעלמותו של מנהיג כריזמטי גם השפעתו נעלמת
חזרה בלי תשובה
הרמב"ם, רבי משה בן מימון, האמין כי יש חוכמה אשר חייו של האדם נמדדים בהצלחתו להתקרב אליה
מלכוד 67
כתב היד של הספר נכתב בין כתליו של מכון שלום הרטמן בירושלים
מימוש של שני הצרכים הללו הוא תנאי לשגשוג רגשי בתקופה שקמה ה, כשעם חלש הפך לחזק, גודמן מבקש לזכור זאת, ולחיות ב לאור החזון של משה: "על פי , הציונות נשענת על חזון הנביאים
כך איבדה התבונה את היתרון הגדול שלה — היתרון שהפך אותה לאיום על הדת ב"ספר הכוזרי", לדוגמה, נאמר שכשם שבני האדם נמצאים בדרגה אחת מעל לבעלי החיים, כך היהודים נמצאים דרגה אחת מעל שאר בני האדם

נושאים רבים וסודות רבים נותרים פתוחים גם אחריו.

5
סודותיו של מורה הנבוכים
בדרך לא דרך שלח איגרת אל מלך כוזר, ניסה לדלות עובדות, לברר את מהותו של הסיפור: אם אמת, אם אגדה
עין פרת
הצלחה מוגזמת - היא בסיס לכישלון; כוח מוגזם - יאבד
חלומו של הכוזרי
הקדמה "שפעמים האמת מבהיקה לנו עד שאנו חושבים אותה לאור יום
היא ו עם אביו לאחר האירועים שבהם נסיגות משטחים יצרו איומים אסטרטגיים על ישראל נחרטו היטב בזיכרון הקולקטיבי הישראלי
מאחר שלדעת הרמב"ם חייו של האדם הם יצירתו הגדולה ביותר — מתעוררת השאלה מהם החיים הראויים לחיות כהמלצתו של הרמב"ם, על מנת להבין את הספר צריך לארגן אותו ולסדר אותו מחדש

ברגע שאיש ימין יכול ללמוד את הרעיונות מאחורי השמאל, הוא יכול להרגיש שזה לא מאיים עליו, אלא מעניין אותו.

9
סודותיו של מורה הנבוכים
בימים הללו התודעה נעה בין רגשות שונים ומעורבים, ולא מעט נשות ואנשי חינוך עסוקים בשאלת התוכן הראוי לימים אלו במוסדות החינוך, תוכן שישקף את אופי הימים מחד, ושיהיה מעניין ורלוונטי למגוון גילאים ומסגרות מאידך
חזרה בלי תשובה
דווקא מנהיגות שאינה תלויית כריזמה, דוגמת זו של משה, מאפשרת להשפעתו לחרוג מגבולות נוכחותו
מעמיקים בתודה
בשנת 2017 יצא ספרו "" שמציג ניתוח רעיוני של הרעיונות שמאחורי המחלוקת הפוליטית הגדולה על עתיד השטחים שנכבשו במלחמת ששת הימים