בניינים בלשון תרגול. לשון

נוסחה לניתוח פעלים נעבוד לפי הנוסחה בזמן השיעור מורים מַכְתִּיבִים את החומר ש עבר הווה עתיד מדבר אני הֻלְבַּשְׁתִּי מֻלְבָּש אֻלְבַּשׁ נוכח אתה הֻלְבַּשְׁתָּ מֻלְבָּש תֻּלְבַּשׁ נוכחת את הֻלְבַּשְׁתְּ מֻלְבֶּשֶׁת תֻּלְבְּשִׁי נסתר הוא הֻלְבַּשׁ מֻלְבָּש יֻלְבַּשׁ נסתרת היא הֻלְבְּשָׁה מֻלְבֶּשֶׁת תֻּלְבַּשׁ מדברים אנו הֻלְבַּשְנוּ מֻלְבָּשִׁים נֻלְבַּשׁ נוכחים אתם הֻלְבַּשְׁתֶם מֻלְבָּשִׁים תֻּלְבְּשוּ נוכחות אתן הֻלְבַּשְׁתֶן מֻלְבָּשׁוֹת תֻּלְבַּשְׁנַה נסתרים הם הֻלְבְּשׁוּ מֻלְבָּשִׁים יֻלְבְּשׁוּ נסתרות הן הֻלְבְּשׁוּ מֻלְבָּשׁוֹת תֻּלְבַּשְׁנַה חוקים זכרו! פתח ותנועות אחרות יכול לבוא רק כאשר הטעם מעליו
מורה ומנהלת במרכז ללימודי שפה, עברית ולשון"פשוט לשון" בהרצליה ע' הפועל בדגש חזק תבניתי

יש מקצועות שחייבים לתרגל או לשנן בהם חומר לימודי.

חזרה על בניינים פעילים וסבילים בגזרת השלמים worksheet
ע' הפועל מנוקדת בפתח חוץ מבגופים נסתרת, נוכחים, נוכחות, נסתרים ונסתרות
משחק בסגנון שבץ נא לתרגול בניינים
שם פעולה הוא התוצר של הפעולה
לשון
פ' הפועל מנוקדת בשווא נח
ד שם הפועל - לְהִפָּקֵד עבר הווה עתיד ציווי מדבר אני נִפְקַדְתִּי נִפְקָד אֶפָּקֵד - נוכח אתה נִפְקַדְתָ נִפְקָד תִּפָּקֵד הִפָּקֵד נוכחת את נִפְקַדְת נִפְקֶדֶת תִּפָּקְדִּי הִפָּקְדִי נסתר הוא נִפְקַד נִפְקָד יִפָּקֵד - נסתרת היא נִפְקְדָה נִפְקֶדֶת תִּפָּקֵד - מדברים אנו נִפְקַדְנוּ נִפְקָדִים נִפָּקֵד - נוכחים אתם נִפְקַדְתֶּם נִפְקָדִים תִּפָּקְדּוּ הִפָּקְדּוּ נוכחות אתן נִפְקַדְתֶּן נִפְקָדוֹת תִּפָּקֶדְנָה הִפָּקֵדְנָה נסתרים הם נִפְקְדוּ נִפְקָדִים יִפָּקְדּוּ - נסתרות הן נִפְקְדוּ נִפְקָדוֹת תִּפָּקֶדְנָה - חוקים זכרו! החטפות בנסתרת, נוכחים, נסתרים ונסתרות משקל אֶפְעֹל – עתיד 1
פ' הפועל מנוקדת ב קמץ אפשר לחשוב על זה כמו במיסים, מס הכנסה שואל מה סך הכול עשית? החטפות ב-פ' הפועל ביחידה, רבים ורבות

ע' הפועל מנוקדת בחיריק מלא חוץ מבגופים נוכחות ונסתרות ציווי 1.

25
משחק בסגנון שבץ נא לתרגול בניינים
המשתתף מחבר את הכרטיס לבניין המתאים באמצעות האטב
חזרה על בניינים פעילים וסבילים בגזרת השלמים worksheet
חולם חסר ב-ע' הפועל פרט לנוכחת, נוכחים, נסתרים ומדבר
משחק אוצר הפעלים
הוראת עברית הבנה, הבעה ולשון בחינוך העל־יסודי שמה לה למטרה לשפר את הכשירות הלשונית של התלמידים בקריאה, בכתיבה, בהאזנה ובדיבור ולשכלל אותה