מור השקעות. השקעות

בשנת 2021 מונה אורי קיסוס למנכ"ל החברה מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ עוסקת בניהול תיקים ובשיווק השקעות, ולא בייעוץ השקעות
המשוואה המוכרת לכולנו היא שכאשר שוק ההון עולה — קופות הגמל וקרנות ההשתלמות עולות בהתאמה בהינתן כל אלו, ישנו תרחיש סביר שמחיר המנייה יושפע

אין באמור כדי להוות תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

5
השקעות
אין באמור כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת ואין בתשואות העבר בכדי להבטיח תשואה דומה בעתיד
השקעות
מדדי תשואות או צבירה נטו? מובהר בזאת כי לאנליסטים הממליצים עשוי להיות עניין בחברות עליהן הם ממליצים
מור
מור הוא בית השקעות ציבורי, אשר הוקם בשנת 2006 במטרה להעניק למשקיעים בישראל אפשרויות השקעה איכותיות תוך הקפדה על ניהול השקעות איכותי, מקצועי ואישי
כידוע, הכספים בקרנות ההשתלמות ובקופות הגמל מושקעים בשוק ההון הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד
כמובן שיש גם סיכון בהנפקות — הסיכוי לתשואות גבוהות מגיע עם סיכון גבוה אנו מזמינים אתכם לפגישה אישית במסגרתה נוכל להציג בפניכם את הדרך שלנו לתת גם לכם MORE

ההנפקה מתבצעת בד"כ בסכומים קטנים עבור גוף מוסדי , ולא מהווה אירוע מהותי שעל החברה לדווח עליו לבורסה.

12
בית השקעות, בתי השקעות בישראל
יו"ר בית ההשקעות הוא מאיר גרידיש
מניית מור השקעות
תנאי רכישה ידוע לי, כי בעת לחיצה על אחד מן הקישורים המופיעים לעיל, אני אופנה לאתר אינטרנט של הבנק, בהתאם לקישור עליו לחצתי
מניית מור השקעות
בית ההשקעות בשליטת משפחת מאירוב ומשפחת לוי