מניית תמר פטרוליום. תמר פטרוליום

הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד מובהר בזאת כי לאנליסטים הממליצים עשוי להיות עניין בחברות עליהן הם ממליצים
קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון כלשהו המופיע באתר האינטרנט של "גלובס" בית השקעות אנליסט תאריך המלצה שער ביום המלצה מחיר יעד מרחק מהיעד מחיר נוכחי המלצה בנק לאומי אלה פריד 08

מובהר בזאת כי לאנליסטים הממליצים עשוי להיות עניין בחברות עליהן הם ממליצים.

17
תמר פטרוליום
החברה, תמר פטרוליום בע"מ, עוסקת במכירה של גז טבעי המופק ממאגר תמר ללקוחות שונים ובעיקר לחברת החשמל, ללקוחות תעשייתים, ליצרני חשמל פרטיים וכן לחברות שיווק של גז טבעי
מניית תמר פטרוליום: המלצות אנליסטים
רכישת נתח ממניות תמר פטרוליום ב-100 מיליון שקל תהווה מבחינת עזור השקעה פיננסית בחברה המספקת תזרים מזומנים קבוע ממכירות הגז של מאגר תמר? הנתונים באדיבות בהמלצות האנליסטים המוצגות באתר גלובס אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לרכישת או מכירת ניירות ערך
מניית תמר פטרוליום: המלצות אנליסטים
הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד
כמו כן, עוסקת תמר פטרוליום במכירה של קונדנסט המופק מפרויקט תמר לפז זיקוק אשדוד, בקידום הרחבת מערך ההפקה של פרויקט תמר ובבחינת הפוטנציאל הגיאולוגי במטרות העמוקות שבשטח חזקת תמר
לצד הפיכתו לטייקון תקשורת מקומי, רואה עזור בשנים האחרונות כסף גדול מהנפקותיהן של חברות הפועלות בתחומי הגיימינג והימורי הספורט באונליין, שבהן הוא מחזיק 29 קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון כלשהו המופיע באתר האינטרנט של "גלובס"

.

9
מניית תמר פטרוליום: חדשות
תמר פטרוליום
מניית תמר פטרוליום: גרף השוואתי