פדגוגי למידה. תלמידים עם צרכים מיוחדים

כדי לטפח נטיות המעודדות חקר, חשוב לשאול בכיתה שאלות פתוחות שהתשובות האפשריות עליהן אינן ברורות למורה מראש, לתת זמן לחשיבה, להקדיש זמן לשלבי החקר בכיתה, לארגן פעילויות להעלאת שאלות ורעיונות ולהכיר בחשיבותן של טעויות בתהליך הלמידה היא גם מדגישה את החשיבות של המורה כמתווך וממחישה את תפקידם של היחסים הבינאישיים כמחוללי הלמידה, במיוחד לתלמידים מתקשים
ההבנה, העניין והרלוונטיות שימשו מעתה רק תפקיד משני המדען בוחן את התאוריה בין השאר על ידי שינויים מכוונים ניסוי ובדיקת תקפות המודל שהציע במערכות אחרות

במסמך דגשים להתאמה ולהנגשה של דרכי ההוראה מרחוק לכל תלמיד ותלמיד בהתאם למאפייני מוגבלותו ולצרכיו למידה מרחוק היא למידה המתרחשת במרחב הדיגיטלי באמצעות כלי תקשורת שיתופיים שונים בליווי והנחיית המורים ובלמידה עצמאית.

14
למידה משולבת
טיפוח נטיות חקר לא די להזמין תלמידים לתהליך של חקר, אלא יש לטפח נטיות חקר — לטפח תרבות בכיתה ובבית הספר המעודדת חקר
פדגוגיה
רק ההשערה הסבירה ביותר אמורה להיבחן
פיתוח פדגוגי
לומדים מחוננים מסוגלים להתמודד עם חשיבה אופרציונלית פורמלית, כלומר חשיבה הגיונית ויכולת הפשטה יותר מלומדים אחרים
עבור דיואי האדם הוא יצור אקטיבי הפועל על פי האינטרסים של חייו ווטסון טען שהסביבה גירוי או תנאים עושים את האדם
הרברט כבר עזב את השטח, אך קבוצה חדשה של אסוציאציוניסטים הופיעה, והפטרון שלהם, , זכה להכרה רחבה כמדען בעל שם הכותבת היא חוקרת, מרצה ומדריכה פדגוגית במכללת לוינסקי לחינוך

הגישה של דיואי נודעה כאינטרפרטציה "נטורליסטית" ו"מוניסטית" של הנפש והלמידה.

למידת חקר
תכנון מוצלח של תהליך למידה היברידית כולל כמה שלבים
תלמידים עם צרכים מיוחדים
הם חיפשו את מטרות הלמידה בחיי הלומד, שמשמעו לדוגמה, בדיקת צרכיו של ילד בן שבע במקום מסוים, כפי שהוא חש אותם
למידה משולבת
מיומנויות רובד זה מציגות בפני הלומד גישה או שיטה להתמודדות ישירה עם הצורך לפתור תרגיל או לכתוב תשובה לשאלה