שבת שלום ומבורך או מבורכת. לחתוך דג בסכין בשרית

מחוות הן הסימן הברור ביותר ניתוח דקדוקי לשורש משמעות עיקרית מנוחת גוף במקום
ניסן ברגגרין מציע שני פתרונות לקושי הזה: לדבריו, כבר הראו פרשנים שיש שהמילה 'שלום' משמשת גם במעמד שם תואר, מעין 'שָׁלֵם' נוסח הברכה "שבת שלום ומבורך" מעמיד קושי נוסף: הצמדת שני לוואים מסוגים שונים למילה שבת בצירוף אחד — שם עצם שלום ושם תואר מבורך

ביהדות מקובל שדינו של אדם נכתב ב ונחתם ב, אך ניתנת ארכה לתיקון עד ל.

27
שבת
וכל כך חשוב היחס הטוב והסברת הפנים בברכת 'שלום' בעת המפגש, עד שאמרו בתלמוד "אמר רבי חלבו אמר רב הונא כל שיודע בחברו שהוא רגיל ליתן לו שלום, יקדים לו שלום, שנאמר תהלים לד, טו בקש שלום ורדפהו"
שבת מבורכת לכולם
ישנם המשתמשים באיחול זה אף לאחר , עד היום השביעי של , שנקרא '', משום שישנן דעות שזהו היום שבו נגמר סופית דין העולם
לחתוך דג בסכין בשרית
במצרית: shab-t — "תפילה יומית", "נדר"
יש המשתמשים בו גם בתחילת יום ראשון, כתחליף ל"שלום" הכוונה: על פי הספרות החסידית, שביום זה נשלחים כביכול פסקי הדין שנכתבו ונחתמו בימי עשרת ימי תשובה, ליעדם
אם כך מדובר באיחול לשבת שלמה ומבורכת

ניתן גם לברך צד שלישי, באמצעות הביטוי "דרישת שלום" מקובל גם השימוש בקיצור ד"ש.

5
שבת מבורכת לכולם
בעוד לחיצות ידיים, חיבוקים, קידות, הנהונים וחיכוכי אף הם כולם ברכות מקובלות, הרי שהברכה הנפוצה ביותר היא או נשיקות על הלחי
שבת
ברכות מסוימות אפשר להחוות באמצעות מחוות גופניות
לחתוך דג בסכין בשרית
אך יש גישה שהתואר בזכר מתייחס ל
מעבר לברכה רשמית, שעשויה לכלול הכרה ורבלית, ולעיתים לחיצת יד — הבעות פנים, מחוות, שפת גוף וקשר עין עשויים גם הם לסמן איזו ברכה מצופה ושאילת שלום בשם שכתוב רות ב, ד והנה בועז בא מבית לחם ויאמר לקוצרים ה' עמכם ויאמרו לו יברכך ה' ", וביארו ה שזהו המקור לכך שחייב אדם לברך את חבירו בשם ה', וכתבו עוד שמכאן אנו שואלים זה את זה כשנפגשים ב'שלום' שהרי הוא שמו של ה'
כך מונפת למעלה משמשת ברוב המקרים כברכת שלום הברכה הנכונה היא "תרווחו ותסעדו" ומשמעותה, שיהיה לכם רווח רווחה ואחר כך תוכלו גם לתת סעד עזרה לזולת

ברוב המקורות, במשנה, בתלמוד ובתנ"ך מינה הדקדוקי של המילה שבת הוא נקבה: "שַׁבַּת שַׁבָּתוֹן הִיא לָכֶם" ויקרא טז, לא , וגם השימוש הרווח כיום במילה שבת הוא בלשון נקבה — איך הייתה לך השבת? בכלל מאכל פרווה קר ניתן לחתוך בסכין בשרית והוא לא יעשה בשרי, למעט דבר חריף כמו בצל שום וכדומה.

לחתוך דג בסכין בשרית
ניתוח דקדוקי לשורש משמעות עיקרית לנוח
ברכה (נימוס)
אך הסכין הבשרית כן חתכה בשר עוף באותו היום
ברכה (נימוס)
לדוגמה: "זָכוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת לְקַדְּשׁוֹ" שמות כ, ז ; "לֹא תְבַעֲרוּ אֵשׁ בְּכֹל מֹשְׁבֹתֵיכֶם בְּיוֹם הַשַּׁבָּת " שמות לה, ג