פרקליטות מחוז חיפה. כרמליסט

הנאשמת בת 20 כיום ובת 19 בעת ביצוע העבירות דהיינו, בגירה צעירה, בעלת תעודת בגרות מלאה, לומדת לתואר ומתפקדת באופן נורמטיבי וחיובי, בעלת תכניות לעתיד ואין לחובתה הרשעות קודמות בקביעת עונש הנאשמת בתוך המתחם, ב"כ המאשימה עתרה לדחות את המלצות שירות המבחן אולם בשל עברה התעבורתי הנקי של הנאשמת ביקשה למקם את הנאשמת בתחתית המתחם
לכן סבור אני כי בעבירות רשלנות ככלל, יש לגזור עונשי מאסר במקרים בהם מדובר בנאשם בעל עבר פלילי, או במקרים של רשלנות חמורה, או במקרים בהן הייתה הרשלנות על רקע של ניסיון להעצים רווח כלכלי מלאכת "שקלול" זו אינה מלאכה מדעית, אך היא אף אינה מלאכה שרירותית

בכל מקרה נראה כי בעבירות תעבורה, לרבות אלו שתוצאתן קטלנית, דווקא פסילת רישיון נהיגה לתקופה ממושכת תשיג את תכליות הענישה, הן בדרך של הגנת הציבור מפני הנהג הרשלן והן בדרך של הרתעת הרבים מפני נהיגה רשלנית.

5
פרקליטות מחוז חיפה הגישה הצהרת תובע נגד צעיר מסאג'ור, בגין החזקת M
בדיקה אחרונה ב-22 בדצמבר 2020
כרמליסט
חבר ועד מחוז חיפה וחבר בוועדות שונות של
פרקליטות המדינה
עוד צוין שעברה של הנאשמת נקי ומאז התאונה היא נמנעת מנהיגה
המחלצים הצליחו לפתוח את החסימה בכביש, ובכך אפשרו למשפחה להימלט מהמקום בכניסה לזלפה הבחין אחד החשודים ברכב המשפחה וזיהה לפי חזות נוסעיו כי מדובר ביהודים
תקופת הפסילה תחושב מיום 01 המשנה לפרקליט המדינה לתפקידים מיוחדים עוסק בתחום המשפט הפלילי בעבירות ובנושאים הנוגעים לביטחון המדינה, להם השלכות רוחב משמעותיות

התאונה, מותה של המנוחה, נזקי הגוף והרכוש נגרמו בשל נהיגתה הרשלנית של הנאשמת אשר התבטאה בכך שנהגה את רכבה מבלי שהבחינה באור האדום ברמזור בכיוון נסיעתה, נהגה במהירות בלתי סבירה בהתקרבה לצומת, חצתה את הצומת כשהאור ברמזור אדום, לא נתנה זכות קדימה למנוחה, נהגה ברכב ללא תעודת ביטוח בתוקף, נהגה ברשלנות ולא כפי שנהג מן הישוב היה נוהג בנסיבות המקרה.

10
פרקליטות המדינה
בעקבות הדיון בבית המשפט חזרה בה העירייה
פרקליטות המדינה
מבחינה מנהלית אכן קיימת הפרדה בין פרקליטות המדינה ייצוג לבין מחלקת והיועצים המשרדיים ייעוץ
איתן לדרר
בין היתר טיפל בתביעות הנזיקין של חברי המשלחת שנפגעו ב, במכלול תביעות ועתירות בנושא , בתביעות בעניין , תביעות ייצוגיות שונות ועוד
ב- ייצג את עמדת פרקליטות המדינה, לצד עמדת היועץ המשפטי לממשלה, בתביעה כנגד עיריית אשר ביקשה לסגור פארק עירוני "משיקולים זרים" דברים אלה מקובלים אף עליי
חברתי עמדה על הקושי שביישום מונח זה והחלתו בכל מקרה ומקרה, ובמיוחד במקרה שבפנינו בתל אביב ישנה פרקליטות מחוז שלישית, העוסקת בתיקי מיסוי וכלכלה בפריסה ארצית

במקרים המתאימים מחליט המשנה לפרקליט המדינה לתפקידים מיוחדים על הגשת כתב אישום או מחווה את דעתו בפני פרקליט המדינה או היועץ המשפטי לממשלה.

איתן לדרר
הנאשמת הורשעה בעבירות גרימת מוות ברשלנות — עבירה לפי וסעיפים 40+64 לפקודת התעבורה נח תשכ"א — 1961 להלן: "הפקודה" , חציית צומת באור אדום — עבירה בניגוד לתקנות 21 א + ב לתקנות התעבורה נח תשכ"א — 1961 להלן: "התקנות" וסעיפים 62 8 +68 לפקודה, גרימת חבלה של ממש — עבירה לפי סעיף 38 3 לפקודה ונהיגה ללא פוליסת ביטוח — עבירה לפי סעיף 2 לפקודת ביטוח רכב מנועי נח תש"ל — 1970
פרקליטות מחוז חיפה: כתב אישום על מעשי שוד אלימים כנגד 2 חשודים
בהמשך, מוגש על ידי הפרקליטות כתב אישום, ומתנהל משפט, אותו מלווה הפרקליטות עד למתן גזר הדין
כרמליסט
הפרקליטות, המייצגת את המדינה, היא המאשימה במשפטים אלו