אחים אוזן חברה לבניה בעמ. 57661

לא, קודם כל הלכנו למשרד הפנים, מסרנו את המסמכים, וחיכינו לסוף השנה עד שתסתיים הויזה ואז קיבלנו אישור חדש ואחר כך התחלנו לעבוד בסולל בונה נטען כי מעורבותה של האחים אוזן בהרחבות נעשה גם בשלב התכנון ואף בשלב הביצוע כדלקמן: אשר לאפשרות לפתיחת חלל ריק הצמוד לדירה והוספתו כחדר נוסף לדירה — צוין כי מדובר בחלל שהיה אמור להיות מלא באדמה
חוו"ד המומחה מטעם בית המשפט על פי חוות דעתו ההנדסית של המומחה מר צבי רון, הנתונים שהוצגו לפניו מלמדים בסבירות גבוהה כי עבודות השינויים גם במקרה זה בוצעו על ידי האחים אוזן הראיות מטעם ה"ה כהן מטעם ה"ה כהן הוגשו שני תצהירים חתומים בידי מר אריאל כהן — האחד, כהגנה מפני תביעת האחים אוזן והשני בתמיכה לתביעה שכנגד

אשר לחקירת המומחה, בתחילה אמר ב"כ האחים אוזן כי ככל שחקירתו של המומחה כרוכה בהוצאה כספית למרשתו, אין הוא מעוניין לחקור את המומחה עמ' 147 לפרוטוקול, שורות 25-26.

25
חברת בניה יזמית אחים אוזן חברה לבניה
כן ציין המומחה, כי במידה שהתובעים יבצעו את התיקונים באמצעות קבלנים מזדמנים, יעלה אומדן ביצוע התיקונים ב- 30%
אחים אוזן חברה לבניה קבלני בניין בבאר שבע
זיו אלול ואביו סמכו על אבי חסון וסברו, כי הכל מתנהל כשורה והפרויקט יניב תקבולים
חברת בניה יזמית אחים אוזן חברה לבניה
אתה לא מסרת את השטח
כאמור בחוות דעת המומחה, בוצעו בדירה השינויים הבאים: ביטול קיר מחסן ושינוי מיקום המטבח המקורי לשטח המחסן; הרחבת דירת המגורים ממזרח לשטח המחסן המקורי לטובת הרחבת שטח המטבח; פתיחת פיר האוורור והסבתו למזווה; הרחבת מרפסת השירות תוך ביטול מסתור הכביסה המשיבים הגישו את תביעתם כנגד המערערת רק לאחר שזו הגישה תביעה כנגדם על הנזקים שנגרמו לה
האנשים שרואים בתמונות הם עובדי הנתבעת המשיבים עסקו אצל המערערת במקצועות שונים, כמפורט להלן: א

המשיבים 14, 12, 9, 8 החלו את עבודתם במערערת ביום 8.

האחים אוזן
לעובדה שהוא ובניו נסעו עם ארביב למגרש המכוניות לצורך ביצוע העסקה, לא התייחס בתצהירו
57661
זה לא בדיוק ככה, כאשר תובע מס' 23 הפסיק את העבודה, הפסיקו לו את העבודה, אסמעיל אמר להם שהוא חוזר לתורכיה ואמרנו לו אם אתה חוזר גם אנחנו נחזור
אחים אוזן חברה לבניה קבלני בניין בבאר שבע
מצ"ב תמונות שצילמתי בתחילת חודש אוקטובר בהם נראה קבלן המשנה נועל את חדר האשפה" נספח 4 לתיק המוצגים של התובעים