ויזה כאל החשבון שלי. שירות לקוחות ויזה CAL, טלפון מענה אנושי

הגדרות בתקנון זה למונחים הבאים תהיה המשמעות הקבועה בצידם: "היפרטוי" היפרטוי בע"מ, ח ההטבה תינתן לכל משתתף שעמד בתנאי התקנון באמצעות קופון אשר נמצא בקופת סניפי הרשת במהלך השלמת הליך הרכישה הזנה אוטומטית או ברכישה באתר האינטרנט באמצעות קופון אשר יישלח אליו לאחר תהליך ההרשמה להטבה כמפורט באתר כאל
לבירורים נוספים ניתן לפנות לטלפון: 03-5726333 מובהר כי במסגרת המבצע לא יתאפשר כפל מבצעים והנחות; ב המשתתף יהא זכאי לממש מספר הטבות בקנייה בסניפי הרשת, ובלבד שרכש מוצרים בסכומים כאמור לעיל במסגרת רכישה אחת

ויזה מטח נטען By Israel Postal Company.

ויזה כאל
משתתף שעמד בתנאי תקנון זה, לרבות אלו המפורטים בסעיף 3 לעיל התנאים למבצע , יהא זכאי להטבה ולרכוש את המוצרים שניתנים במסגרת ההטבה
ויזה כאל
מלאי מינימאלי של מוצרים שהוקצה למבצע: 50 יחידות מפריט מלאי מוצרים מינימלי: 3 מוצרים בכל אחד מסניפי הרשת
שירות לקוחות
כל משתתף יהיה רשאי לבצע רכישה אחת אשר תקנה לו את ההטבה במהלך תקופת המבצע
המבצע יפורסם בערוצי השיווק והמדיה השונים, על פי שיקול דעתה הבלעדי של היפרטוי, באתר האינטרנט ובסניפי הרשת ויזה נטען דולר רכישה וטעינה של הכרטיס ויזה נטען יתרה ויזה נטען בירור יתרה — ניתן לבדוק את יתרת הכסף בכרטיס ואת פרוט העסקות ב-6 חודשים האחרונים
הזיכוי יינתן כנגד הצגת פתקית קניה או פתקית החלפה יחד עם כרטיס ויזה כאל באמצעותו בוצע התשלום ולפריטים אשר ניקנו בתקופת המבצע בלבד המשתתף במבצע אינו רשאי להמיר או לשנות את ההטבה בכל אופן או צורה, ובכלל זה קבלת הטבה אחרת חלף הטבה זו

מה עושים אם רוצים לצפות בקוד הסודי? מלאי מינימאלי של מוצרים שהוקצה למבצע: 5 יחידות מפריט "זכאי להטבה" משתתפים אשר יבצעו רכישה מהמוצרים המשתתפים במבצע במהלך תקופת המבצע, כמפורט בתקנון זה.

18
ויזה כאל
היפרטוי שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הקניה לכל לקוח
שחזור קוד סודי
פ 514638303, מרחוב טוליפמן 7 ראשל"צ
שירות לקוחות ויזה CAL, טלפון מענה אנושי
כל אדם אשר עומד בתנאים אלה יהא זכאי להשתתף במבצע
ביטול עסקה משתתף שביטל את העסקה, בהתאם למדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים של היפרטוי, ישיב את המוצר שרכש במסגרת המבצע, על כל חלקיו ואביזריו באריזתו המקורית וללא כל נזק חשוב שתדעו, בארץ ובמדינות רבות בעולם תתבקשו להקליד את הקוד הסודי PIN CODE של כרטיס האשראי ויזה, מסטרקארד ודיינרס בעת ביצוע עסקה
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, למעט הודעה מטעם היפרטוי בדבר שינוי תקנון זה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין אחרי הזדהות מהירה תוכלו לצפות בו בקלות

הודעה מוקדמת מתאימה תימסר לציבור באמצעות הודעות בכתב בסניפי הרשת ובאתר האינטרנט.

ויזה כאל
תקנון מבצע בלעדי ללקוחות "כאל" 1
בדיקת יתרה ויזה נטען דואר
היפרטוי שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקופת המבצע או להפסיקו, וכן לשנות את רשימת המוצרים המשתתפים במבצע וכן לנקוט בכל פעולה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי
שירות לקוחות
קיבלתם כרטיס חדש ואתם רוצים לצפות בקוד הסודי? מאסטרקארד תפעול ושימוש גישה לחשבונך ניתן לקבל מידע על פעולותיך ויתרתך בכרטיס באתר האינטרנט שלנו