הברית החדשה. הטקסט של הברית החדשה ותרגומו לעברית

דוברי השפה העברית התברכו בכמה וכמה תרגומים של הברית החדשה הוא הכניס מערכת של סימנים שונים — סוגריים עם כוכבית, סוגריים כפולים ומרובעים — המציינים את הטקסטים המאוחרים ואינם משקפים בצורה מדויקת ומהימנה את המקור
הבוחר להשתמש בתרגום המבוסס על הטקסט המקובל, לא מחזיק בידו תרגום שמעוות את הלקח הבריא של דבר אלוהים ושמונע ממנו להתבגר באמונה ולצמוח בהכרת אלוהים ההבדלים המעטים שכן באים לידי ביטוי בתרגומים לשפות השונות מהווים בערך אחוז אחד של הטקסט

משנודע להם שדליטש לא ביסס את תרגומו על הטקסט המקובל Textus Receptus , דרשו ממנו להתאים את עבודתו במהדורה הבאה לטקסט זה.

6
ישוע המשיח
משום שיוסף לא היה אביו הביולוגי של ישוע, מעתיקי הטקסט שינו את המילה ׳הוריו׳ וכתבו בכתבי יד — מהמשפחה הביזנטית — ״וְיוֹסֵף וְאִמּוֹ לֹא יָדָעוּ״
ישוע המשיח
התרגום היהודי הקדום של המקרא ליוונית — תרגום השבעים — התבסס על נוסח עברי שונה במקצת מזה של נוסח המסורה
אודות יהודים משיחיים,הברית החדשה,וישוע המשיח.
את המהדורה השנייה שלו ביסס דליטש על הטקסט המקובל, ועם זאת דאג להאיר את עיני הקורא לקטעים שכנראה לא היו בכתבים המקוריים
נוצרו נוסחים שונים של הטקסט סביב אזורים גיאוגרפים שונים התרגום החדש התבסס כאמור, על הטקסט האקלקטי וראה אור בשנת 1976
יש לנו באמריקה אמת בפרסום, ואמת בענידת תוויות וזאת מאחר שלא מצא דרך אחרת להדפיס את עבודתו

דוגמה נוספת, במרקוס טו פסוקים 39, 44—45 מצוין המונח ׳שר המאה׳.

אודות יהודים משיחיים,הברית החדשה,וישוע המשיח.
היא מכילה טקסטים תמציתיים, מעט מחוספסים, פחות מתואמים, ובאופן כללי קשים יותר משאר סוגי הטקסטים
ישוע המשיח
הנוסח הזה נתקבל בעולם היהודי בשלב קדום כנוסח העיקרי והקובע של המקרא בצורתו העברית
אודות יהודים משיחיים,הברית החדשה,וישוע המשיח.
בואו ונבדוק את הטענות ואת המקורות! לפיכך נמצא הבדלי נוסח מסוימים הנובעים מכתבי היד העתיקים השונים של הטקסט, ובאים לידי ביטוי בתרגומים שלו לשפות השונות
ספר מעשי השליחים ואיגרות השליחים לפי הנוסח של הטקסט הביזנטי, מקורם בקודקס אנגליקוס Codex Angelicus מהמאה התשיעית לצערנו, נראה שלאחרונה מופץ מידע מגמתי ולא מדויק על התרגומים במטרה לשבור את אמון הקוראים במהימנותו של התרגום המודרני
זו הסיבה שפסוקים אלו נמצאים עד היום בתרגומים שמבוססים על הטקסט שלו הנחה זו נשענת על ראיות קדומות ועל המבנה התחביר השמי המובהק בלבוש יווני של אותם הקטעים

מכל התרגומים האלה, המוכרים ביותר כיום הם אלו של יצחק אדוארד זַלְקִינְסוֹן ושל פרנץ דליטש.

24
הטקסט של הברית החדשה ותרגומו לעברית
הוא שאף לבסס את תרגומו של הברית החדשה על כתבי היד המהימנים ביותר ולבטא אותו בשפה שבה ישוע ותלמידיו דיברו
ישוע המשיח
אותם חוקרים גורסים, כי העובדה שרוב כתבי היד — גם המאוחרים ביותר — משמרים את הקריאה הביזנטית של טקסט והעובדה שלאחר מהפכת הדפוס זכה הטקסט להיות מודפס, מלמדות שאלוהים מאשר דווקא אותו
אודות יהודים משיחיים,הברית החדשה,וישוע המשיח.