לאומית זימון תור ללא סיסמה. קופת חולים לאומית , טלפון קופת חולים...

סניפי קופת חולים לאומית הקרובים קופת חולים לאומית, סניפי קופת חולים לאומית הקרובים בקטגוריה של רפואה אל תור מרשמים כמו כן, באפשרותכם לבקש חידוש למרשמים מסוימים דרך האתר
לגבי חלק מהבדיקות ניתן לראות תוצאות קודמות ע"י לחיצה על שם הבדיקה לצפייה באתרי קבלה של הרופא לחצו על שם הרופא מזמין

טופס ההתחייבות יישלח למספר פקס או לכתובת דואר אלקטרוני על פי החלטתכם.

לאומית Online
בעמודה הימנית בחרו ב"התכתבות עם הרופא האישי"
לאומית Online
על מנת להצטרף לשירותי ה - Online של לאומית יש לגשת למרכז הרפואי שלכם כדי לקבל סיסמה ראשונית
קופת חולים לאומית , טלפון קופת חולים...
שימו לב לתאריכים המבוקשים ולשעות הנוחות לכם ולחצו על לחצן חפש תור
פתרון זה, נותן מענה נוח ללקוחות שהינם פרסונל, אם פרסונל מגיע ללא כרטיס יוכל להשתמש בשירות ללא צורך להמתין לגורם מורשה להפקת אישור בהתחברות ראשונית, יש להשתמש בסיסמה המצויינת בדף שהתקבל מהמרכז הרפואי, לאחר מכן תידרשו לשנות את סיסמתכם ולהכניס פרטים מזהים למקרה ותשכחו את הסיסמה
הזינו את מספר הנייד לשליחת SMS 2 הזינו את מועד שליחת התזכורת 3

לסיום לחצו על לחצן קבע תזכורת הוספת תזכורת SMS ניתן להוסיף תזכורת שליחה באמצעות SMS.

לאומית Online
ניתן לצפות גם בתשלומים עתידיים לפי חודש
קופת חולים לאומית , טלפון קופת חולים...
פרטו את תוכן הפניה בחלונית המיועדת לכך 6
קופת חולים לאומית , טלפון קופת חולים...
אתה יכול להגדיל או להקטין כדי לקבל את המיקום המדויק של סניף קופת חולים לאומית בתל אביב-יפו, מגן אברהם 23