מטרו מוטור כפר סבא. מטרו מוטור דרושים

CONSEQUENCE: If the stator coil is not insulated, the motorcyle will not charge and the battery will go dead, causing the engine to stall which increases the risk of a crash
CONSEQUENCE: If the stator coil is not insulated, the motorcyle will not charge and the battery will go dead, causing the engine to stall which increases the risk of a crash In the affected motorcycles, the insulation on the stator coil, a component of the alternator, may become damaged and short circuit to due insufficient heat resistance

In the affected motorcycles, the insulation on the stator coil, a component of the alternator, may become damaged and short circuit to due insufficient heat resistance.

28
מטרו מוטור
Manufacturer: Yamaha Motor Corporation, USA SUMMARY: Yamaha Motor Corporation, USA Yamaha is recalling certain model year 2008-2011 WR250X motorcycles manufactured June 1, 2008, to June 1, 2011 and 2008-2015 WR250R motorcycles manufactured June 1, 2008, to June 1, 2015
510892490 מטרו מוטור שווק (1981) METRO MOTOR MARKETING (1981) LTD. כפר סבא עתיר ידע 18
Manufacturer: Yamaha Motor Corporation, USA SUMMARY: Yamaha Motor Corporation, USA Yamaha is recalling certain model year 2008-2011 WR250X motorcycles manufactured June 1, 2008, to June 1, 2011 and 2008-2015 WR250R motorcycles manufactured June 1, 2008, to June 1, 2015
EXMotors מיני בייק

.

13
מטרו מוטור כפר
מטרו מוטור
510892490 מטרו מוטור שווק (1981) METRO MOTOR MARKETING (1981) LTD. כפר סבא עתיר ידע 18