ממציא שפת האספרנטו. שפת מורס

וכך היה מוטיב 4 הצלילים 'קצר-קצר-קצר-ארוך' גם לקוד האלחוטנים בשפת מורס לאות האנגלית "V" לאחר הוועידה העניק ראש ממשלת צרפת לזמנהוף את אות לגיון הכבוד
כל שנה ב- נחגג לזכרו השפה הבינלאומית — אידו - Ido en la Hebrea השפה הבינלאומית — אידו היהיכול היה להיות מאוד יעיל אילו יכולנו לדבר עם אנשים ממדינות אחרות לשמור על קשר התכתבות איתם, באותה מידה, יכולנו להיות בקשר עם אנשים מהארץ שלנו

האספרנטו נועדה על ידי ממציאה להיות שפה בינלאומית, אשר תשמש כאמצעי אחיד לתקשורת.

מה זה אספרנטו?
אך הקהילה היהודית הפעילה לא יכלה להתקיים בלי בית הכנסת, שהוקם כבר באמצע המאה ה19
הרופא שניסה לאחד את העולם
בנושאים אלה יצאו בעשרות מדינות בישראל יצא הבול לזכרו בדצמבר
שפת האספרנטו
בשנת 1987 ציינה השפה מאה להווסדה, ובקונגרס העולמי השתתפו כ-6,000 איש
שימוש בשפה הינו תחביב בפני עצמו, כמובן, ככה בצורה בה הינך תורם להבנה טובה יותר בעולם שמה של כל אות הוא הצליל שלה ואחריה o אלא אם כן זו תנועה, ואז צליל האות הוא שמה
שפות אלו לא יחליפו את השפה הלאומית דבר זה יהיה ברברי , אלא יהיו בשימוש בין אנשים שבדרך אחרת לא היו יכולים להיות בקשר לימוד פעוט יותר משפה אחת מ- 2 ומעלה מזמן החילו לדבר, אכן מעלה את רמת משכלו במספר חד ספרתי של נקודות

התנועה כוללת גם שורה של ארגונים הפועלים להפצת ולפיתוח שפת ותרבות האספרנטו כגון , , ארגון האספרנטו הסוציאליסטי העולמי ו.

יוסף שמר
הוא היה פעיל בעיירה עד שנת 1941 עת כל הקהילה היהודית שמנתה אז 30 משפחות, שהיוו את רוב אוכלוסיית אטלנטה , נרצחו באוגוסט 1941 על ידי הנאצים ומשתפי הפעולה הליטאים
שפת האספרנטו
גם אותו הוא לא פרסם כשסיים לכתוב, אם כי חלקים מספר פורסמו בהמשך בכתב עת יידי
אליעזר לודוויג זמנהוף
החלק הקשה בהוראת האנגלית היא הקניית אוצר מילים וביטויים שיספיקו למינימום של כושר ביטוי