משוואת קו ישר. משוואה ליניארית

נשים לב כי האינדקס של המקדמים הוא כפול: המספר הראשון בו אומר מה היא השורה שבה מופיע המקדם כלומר, מספר המשוואה והאינדקס השני - מהו מספר המשתנה שאליו צמוד המקדם הוא מתחיל יותר למעלה ומסיים יותר למטה
שמתי לב שאני יודע את החומר ושיעורים אני תמיד הראשון שעונה והכול אבל במבחן לא הולך לי… ואילו ערך של B המספר 10 נמצא משמאל למטה: וזה פסול

עם פיתוח משוואת הגלים על ידי שרודינגר החלה תקופה קצרה שבה נעשה ניסיון לענות אילו משתי התאוריות השונות היא הנכונה זו של שרודינגר או זו של הייזנברג.

27
הצגה פרמטרית של ישר
הרחבה ותרגילים על m,n בהמשך הדף
משוואת הישר
כעת המשוואה של פלאנק התאימה לכל החלקיקים, ולא רק לקרינה האלקטרומגנטית
נוסחת משוואת הישר, נוסחה למציאת שיפוע
כמובן שתתכן סיבה רביעית או שסביר שלכל אחת מהסיבות יש חלק קטן בדבר
ידוע כי הטבלאות הללו מייצגות פונקציה קווית פתרון נציב את ערכי הנקודות בנוסחה נקבל: תשובה: לישר המקביל שיפוע שווה לישר העובר דרך שתי הנקודות
נזכיר בשיעור כיצד מבטאים את הפונקציה הקווית באמצעות תבנית שלמדנו, ונסביר את משמעותה נקבל שתי נקודות הנמצאות על הישר

ערך x או ערך y? הנקודות 0,0,0 0,1,0 נמצאות על ציר ה y.

משוואת הישר
בפרשנות הרגילה למכניקת הקוונטים, ה הוא התיאור השלם ביותר היכול להינתן ל
הצגה פרמטרית של ישר
פתרון מכפלת השיפועים של ישרים מאונכים היא 1-
פונקציה קווית, משוואת ישר
מערכת משוואות תיכתב בצורה הכללית ביותר כך: α 11 x 1 + α 12 x 2 +