מבקר המדינה דרושים. משרות ממשלתיות

מעבר לכשלי הביצוע והתכנון מהווה הדו"ח תמרור אזהרה נוסף — אם מדינת ישראל לא תעשה פניית פרסה לכיוון פיתוח תחבורה ציבורית יעילה ובטוחה, הפקקים של היום הם עוד כלום לעומת הפקקים שבהם נעמוד בשנים הבאות תנאי ההעסקה: ההעסקה היא בתנאי חוזה בשכר השווה ערך לדרגה 16 בדירוג המינהלי של עובדי מדינה
הצג רק מודעות שהתווספו לאחרונה בחברת קלדנות מרחוק באיזור: עבודה מהבית 22-07-2021 בחברת actigall באיזור: צפון הארץ 19-07-2021 בחברת ארגון "דרך חדשה- שיקום מהלב" באיזור: צפון הארץ 18-07-2021 בחברת ארגון "דרך חדשה- שיקום מהלב" באיזור: צפון הארץ 18-07-2021 בחברת קבוצת חברות פיננסית גיוס דיסקרטי באיזור: תל אביב 15-07-2021 בחברת actigall באיזור: תל אביב 09-07-2021 בחברת actigall באיזור: גוש דן 07-07-2021 בחברת מרכז למורשת יהדות אתיופיה באיזור: תל אביב 07-07-2021 בחברת מתנ באיזור: דרום הארץ 01-07-2021 בחברת MiC באיזור: כל הארץ 01-07-2021 בחברת מסע ישראלי באיזור: ירושלים 01-07-2021 בחברת IMPACT-se באיזור: תל אביב 29-06-2021 בחברת תובנות בחינוך באיזור: כל הארץ 20-06-2021 בחברת מסע ישראלי באיזור: ירושלים 12-06-2021 בחברת продвижение великобритания באיזור: דרום הארץ 11-06-2021 בחברת נגה ניהול מערכת החשמל באיזור: צפון הארץ 08-06-2021 בחברת נגה ניהול מערכת החשמל באיזור: צפון הארץ 08-06-2021 בחברת נגה ניהול מערכת החשמל באיזור: צפון הארץ 08-06-2021 בחברת נגה ניהול מערכת החשמל באיזור: צפון הארץ 08-06-2021 בחברת נגה ניהול מערכת החשמל באיזור: צפון הארץ 08-06-2021 :לשאר המשרות דפדפו בין הקטגוריות- המשרות הכי פופולריות באתר בחברת חסוי באיזור: תל אביב 1926 פונים בחברת כנסת ישראל באיזור: ירושלים 1232 פונים בחברת ארגון ציבורי באיזור: ירושלים 1059 פונים בחברת חסוי באיזור: ירושלים 758 פונים בחברת יעוץ אסטרטגיה וקשרי ממשל באיזור: גוש דן 670 פונים בחברת כנסת ישראל באיזור: כל הארץ 658 פונים בחברת קריית הממשלה באיזור: צפון הארץ 599 פונים התקציב הגדול הוא בעצם קטן מבקר המדינה מתבסס על הערכות משרד התחבורה עצמו וקובע כי "משנת 2011 הוגדל היקף ההשקעות בתשתיות רכבתיות, הן הכבדות והן הקלות, בפתיחת נתיבים לתח"צ בערים ובכבישים בין-עירוניים וברפורמות בתחום התח"צ

מיקום המשרה: משרד מבקר המדינה הלשכה בירושלים, אגף משאבי אנוש, רח' מבקר המדינה 2, ירושלים.

מבקר המדינה: דרושה תחבורה ציבורית יעילה ולא רק עוד כבישים
כיצד ייתכן שינוי לדעת מבקר המדינה, צעדים נקודתיים כמו ייקור החניה במרכזי הערים, הגברת המיסוי על רכב או על דלק, שנועדו להעניק תמריץ שלילי להחזיק ברכב פרטי לא צפויים להשיג את מטרתם, אלא אם, יקיימו "איזון וקוהרנטיות בין הצעדים שנוקטת הממשלה להסדרת ענף הרכב, מדיניות המיסוי של כלי הרכב והדלק"
מבקר המדינה: דרושה תחבורה ציבורית יעילה ולא רק עוד כבישים
על פי ממצאי המבקר "מסוף שנות התשעים של המאה העשרים משרד התחבורה היה שותף בהכנת חמש תכניות המתבססות, בין היתר, על ניתוח מצב התחבורה במדינה
‪דרושים שירות ×”×ž×“×™× ×”
שינוי כזה ייתכן משילוב של השקעה ניכרת בתשתיות לתחבורה ציבורית לצד מדיניות בעלת תמריצים שליליים להחזקת רכב פרטי
להגשת מועמדות לכל המשרות ועוד וכן למידע נוסף ודרישות התפקידים יש לגשת לדף הדרושים של בדף זה תוכלו למצוא משרות מכל הסוגים, בהם גם דרושים בתחום משאבי אנוש בסיכום הדו"ח כותב המבקר "נראה כי בשל אופן הניהול של תקציב משרד התחבורה, כפי שעולה מן הדוח, הוא מחטיא את מטרתו — לשמש כלי תכנוני וניהולי למימוש מדיניות המשרד, ולמעשה התקציב מותאם בדיעבד לביצוע בפועל"
בכלל זה יש לקדם את הסדרת חלוקתם של התפקידים, הסמכויות ותחומי האחריות של הרשויות המקומיות השונות לשיפור שירותי התח"צ בתחום שיפוטן" עם זאת, קצב ההתקדמות של תהליך זה אטי ורצוף מכשולים

המבקר קובע שהירידה בהשקעה בתחבורה בשנתיים הקודמות לעומת שנת 2013 לא נובעת משינוי מדיניות, אלא מכשלי תכנון וביצוע במשרד התחבורה.

13
דרושים
התוצאה היא עלייה בצפיפות, בפקקים וחוסר יעילות בתחבורה
דרושים
תקציב המשרד מושקע ברובו בפיתוח תחבורתי ובסובסידיות למפעילי התחבורה הציבורית
‪דרושים שירות ×”×ž×“×™× ×”
מטרת הביקורת היא להבטיח שפעולותיהם נעשות בהתאם לחוק, למינהל התקין ולטוהר המידות ועל פי עקרונות של יעילות וחיסכון