מושב יסודות. תירוש (מושב)

תחילה שכן הקיבוץ בסמוך לצומת של כביש הגבורה וכביש לטרון, ובדצמבר 1949 עבר לנקודת הקבע, על גבעה כקילומטר וחצי מדרום , סמוך לקיבוץ , שסייע לו בשנים הראשונות
שמו של היישוב ניתן לו בגלל ה הרבים באזור המושב הוקם על אדמות ה ה , שתושביו עזבוהו במהלך ולא הורשו לחזור אליו לאחריה

מפת היישובים של באדום - בירוק - מיקום בניין המועצה tabBackground:;tabBorder: aaa;defaultTab:0; תִּירוֹשׁ הוא של "" בעל צביון דתי בין ל ב השייך ל.

19
תירוש (מושב)
במקום שאליו מגיעים תלמידים מכל האזור ו שאליו מגיעות תלמידות גם מיישובי הסביבה
תירוש (מושב)
שרפה ניצתה ב מאש ה שנאחזה בשמלת אחת מחברות המושב תוך כדי בישול
יסודות (מושב)
בשנת 1953, פקד את הקיבוץ אסון
שוורץ, ואלה דברי ימי יסודות, הוצאה פרטית, תשע"ג באותה שנה הפך הקיבוץ ל ,
כ-1 מדרום לו נמצא היישוב המושב בנוי בצורת עיגולים, כאשר במרכז נמצא בית הכנסת, וסביבו שלושה מעגלים, במעגל הקיצוני שוכן אזור התעשייה

במקום נקלטו פליטים דתיים וחרדים מ שהשתלבו בעבודות ה: פאלחה, ירקות ו.

20
תירוש (מושב)
היה ענף לולים מפותח מאוד, פרות לחליבה, דיר כבשים, כרמי ענבים מכל הזנים שסיפקו לכרמל מזרחי את התוצרת המשובחת שלהם
תירוש (מושב)
במרץ 1951 הושלמה סלילת כביש הגישה לקיבוץ
יסודות (מושב)
המושב נמצא צמוד ומצפון ל המחבר את לצומת , כ-10 ק"מ בקו אווירי ממערב ל