ועדת פיל. אנציקלופדיה יהודית דעת

אפשר לאהוד, כתב, את הפעילויות הפאן-ערביות והאנטי-ציוניות של העולם הערבי, אך היה לדעתו היבט נוסף למערכה האנטי-בריטית והאנטי-יהודית הנוכחית החלוקה הסופית של תעודות העליה סרטיפיקטים , כפי שנקבעה ע״י הסוכנות היהודית צריך להגישה לנציב העליון לאשור
היהודים הגיבו בחריפות לוועדה ולא התייחסו למסקנותיה, דבר שגרם מידית לכשלונה אם נביא בחשבון את העובדה כי ההקצבה הקיימת לחינוך ערבי אינה מספקת, הרי שומה על הממשלה להתחשב עם תביעותיו של החינוך הערבי מקופת ההכנסות של הארץ כתביעות שניות במעלה רק לתביעות הבטחון הצבורי

.

החיים הקצרים של ועדת פיל
לדברי סינקלייר, היהודים, "בהתבססם לאורך רצועת חוף שאינה בת-הגנה, צפופים, שופעים, כשבגבם לחצה יהדות עולמית ענייה ונרדפת," יונעו ב"דחף להשיג בכוח או בעורמה את המטרה של הר ציון ועמק הירדן
ועדת פיל
אמונתנו היא שישוב יהודי גדול, אומה יהודית חופשית בפלשתינה, בהיקף פעילות נרחב, יועילו רבות לשכנינו הערבים, ואם תוכר עובדה זו ינבעו ממנה שלום ושיתוף-פעולה לעד בין שני העמים
תוכנית החלוקה
זאב ז'בוטינסקי — היה נגד ההמלצות משתי סיבות עיקריות: 1
שאיפותיהם הלאומיות שונות וסותרות זו את זו, ולכן לא יתכן מצב בו תוקם מדינה אחת לשני העמים מדיניותנו בארץ-ישראל לא רק שתגמול לנו, לפיכך, באיבת כל הערבים, בתוככי ישראל ומחוצה לה, אלא סופה שתביא קשר הדוק יותר ויותר בין אותם ערבים ויריבינו האירופים שתוצאתו עלולה להיות מרחיקת-לכת וחמורה מאד לגבינו
סגן היושב ראש, סר Sir Horace G ואשר לפקידים בריטיים, הרי ה״קדר" מערכת הפקידות הוא קטן למדי מכדי אפשר שירות ממשלתי מיוחד לפלשתינה א״י , והממשלה חייבת להוסיף ולגייס פקידים משירות המושבות, אלא שתקופת השירות הרגילה בפלשתינה א״י צריכה להיות לא פחות משבע שנים

לימים כתב הלורד פיל, כי עדותו של ויצמן הייתה היחידה שהותירה רושם על חברי הוועדה.

13
החיים הקצרים של ועדת פיל
הופעה חדשה היה התפקיד שמילאו שליטי המדינות הערביות הסמוכות בהפסקת השביתה
דפדוף בקטלוג התיקים
בשוקלו את סעיף הטרנספר בהמלצות ועדת פיל, בן-גוריון תיכנן את צעדו הבא: "אנו צריכים לגרש ערבים ולקחת מקומם'
החיים הקצרים של ועדת פיל
אך אם יהודים רבים יותר ויותר יתקבצו בבית זה והכל יעובד מדור לדור, בצדק ובהתחשבות הוגנת בנעקרים, בהחלט הובא בחשבון וכוון שבמרוצת הזמן הם עשויים להפוך למדינה יהודית מכרעת
לא ניתן לבטוח בציונים כי הם לעולם לא יסתפקו בטריטוריה קטנה
חובתו הבסיסית של ההיסטוריון המתיימר למקוריות להישען על מקורות ראשוניים ככל האפשר אך לפי אומדנא נמצאים עתה באזור שימסר למדינה היהודית פרט למחוזות העירוניים שישארו למשך תקופה ברשות ממשלת המנדט קרוב ל־ססס,225 ערבים

הואיל ומשנת 1931 לא היה כל מפקד אי אפשר לחשב בדיוק את תפוצת האוכלוסים באזור הערבי ובאזור היהודי! אנו יכולים להועיל זה לזה.

8
דפדוף בקטלוג התיקים
פורסם במסגרת סדרת כתבות ''דרך ארץ''
אנציקלופדיה יהודית דעת
שלושה מחברי הוועדה נפגשו עם האמיר בעבר הירדן
ועדת וודהד
בכל קורות ערב היו הערבים לא רק נקיים מכל רגש אנטי־ יהודי אלא גם הוכיחו כי רוח־הפשרה מושרשת עמוק בחייהם