דוד שאול. ארבעת הניסיונות של שאול להרוג את דוד

ששניהם היו צדיקים גדולים, ואף על פי כן היה ביניהם מחלוקת, היינו מחמת בחינות הנ"ל, כי זה היה בחינת טוב, וזה היה בחינת חסד, כי אמרו רבותינו, זכרונם לברכה ערובין נג : 'דוד דגלי מסכתא' כתיב בו: "יראיך יראוני וישמחו", 'שאול דלא גלי מסכתא' כתיב בו: "אל כל אשר יפנה ירשיע", היינו כנ"ל שאול שלח שליחים להביא את דוד
בפעם השלישית שאול שולח שליחים לבית דוד ומיכל שישמרו על ביתו ויתפסו את דוד ויביאו אותו אליו בבוקר כדי להרוג אותו על פי הכתוב בספר שמואל, לאחר פניית הזקנים מתפלל שמואל ונענה כי עליו לשמוע בקול הזקנים, אך להבהיר להם את המשמעות החוקית של מלך

לפי סיפור זה, פגישתם הראשונה של שאול ודוד מתרחשת כאשר דוד מציע עצמו להילחם בגוליית.

29
ארבעת הניסיונות של שאול להרוג את דוד
גדעון בחכמתו ומתינותו מפייס את בני אפרים ומשפיל את עצמו בפניהם
שורש המחלוקת בין שאול לדוד
תגובתו של שאול לתשובת יונתן הבהירה כי שאול לא חזר בו מכוונתו להרוג את דוד
דוד שאול
ב- , פרסם שאול סינגל חדש העונה לשם "לראות אותך", אותו כתב והלחין
בסוף תקופת השופטים, במלחמה עם , אך לא מצוין מתי התרחש חורבן זה החל ללמוד פסנתר קלאסי כשהיה בן 6 במשך 11 שנה
ההוא יומא אתוספו כמה ספסלי הלוא טוב עללות אפרים, מבציר אביעזר: בידכם נתן אלהים את שרי מדין, את ערב ואת זאב

פסוקים י- י"א : המעבר מתחושות למעשה בפסוקים הקודמים העלתה שירת הנשים את חמתו של שאול והציתה את קנאתו.

20
ארבעת הניסיונות של שאול להרוג את דוד
גדעון שופטים ח 1-3 : "ויאמרו אליו איש אפרים, מה הדבר הזה עשית לנו לבלתי קראות לנו כי הלכת להלחם במדין
ארבעת הניסיונות של שאול להרוג את דוד
מבאר זאת הרב קוק: "דוד דגלי מסכת, כתיב ביה יראיך יראוני וישמחו
דוד ושאול
מות שאול ובניו הונצח ב