דגל סגול בים. דגל

בעבר החזיק בשיא זה שנפרש לכבוד ה-59 למדינה בבריטניה דגל אדום מצביע על סכנה
משהחלו מדינות לאום להקים ציים ימיים גדולים ב נוצר הצורך לזהות בים, ממרחק ניכר, לאיזו מדינה שייכת הספינה הדגל עצמו הוא קטן בגודל של מטפחת הנזרק על המגרש במקום העברה המשוער כדי לברר את פרטי המקרה לאחר סיומו של המהלך

החל מקיץ משמש גם דגל משולש סגול לאזהרת הרוחצים מפני.

21
דגל
דגל כחול המונף על מסילה מציין כי אסור לנסוע על המסילה, רק האדם או הקבוצה אשר הניחה את הדגל רשאית להסירו
דגל
שימוש זה בדגלים גדל בעקבות עליית ה כביטוי ל
דגל
דגל שחור מציין עברה, דגל צהוב מסמן כי יש לנהוג בזהירות ובמהירות נמוכה ודגל אדום מסמן לנהגים לעצור באופן מיידי
הפרסים השתמשו ב"" כדגל בתקופת בין השנים - לפנה"ס דוגמאות: , , , , וכמו כן ה: , , ו וכן האמריקאית
תנועות חברתיות ופוליטיות אימצו לעצמן דגלים כדי ליצור סמל ויזואלי להזדהות ואיחוד מהם למדה המלכות להיות עושין מפה וצבע לכל מפה ומפה"

דוגמה בולטת לכך הם דברי השופט , בפסק הדין שנתן במשפטם של מבצעי : סימן היכרה של פקודה "בלתי חוקית בעליל" - מן הדין שיתנוסס כדגל שחור מעל לפקודה הנתונה, ככתובת אזהרה האומרת: "אסור! למספר מדינות, כגון או ישנו דגל מיוחד אשר מונף על ידי תחת דגל המדינה.

24
דגל
דגל משובץ המציין סוף מרוץ ב
דגל
גרסאות גדולות של דגל המלחמה המונפות על , אלו הם ניסי הקרב
דגל
שימוש דומה במילה לציון קבוצת לוחמים נמצא, למשל, ב ב