יוסף אזור. אברהם יוסף

מכך ניתן ללמוד, על פי רש"י, כי יעקב כן האמין שביום מן הימים החלום יתגשם שנות ה-40 היו קשות לתנועה
ב- גויס יוסף ל ונשלח ברכבת ל שם צורף לבית ספר לקדטים

בשנות ה-20 עוד היו בית"רים לא מעטים שהזדהו עם הרעיון הפועלי אולם לאחר שנת 1929, שבה אירעו , הלך ונפער הקרע.

7
יוסף יזרעאלי
על סיפור אהבתם ונישואיהם מסופר בחיבור ב
פארק הרצליה
במאמרים רבים המתייחסים לבית"ר חזר ז'בוטינסקי על רעיון החלוץ המקריב עצמו על מזבח מטרות הכלל
יוסף יזרעאלי
ולכן קראו להם פעם כך ופעם כך
ועקב כך הוא הושם בבית הסוהר
על ספונה היו 2,385 מעפילים הרעיונות המרכזיים העולים מן "הנדר" בפרט ובכלל מרעיונות בית"ר, תכליתם לעצב דור חדש לעם היהודי של צעירים המוכשרים לקראת עלייה אל ארץ ישראל והתיישבות בה לצורך הקמת מדינה עברית משתי גדות הירדן

כלומר נסכם את שיטת רש"י: לפי שיטת רש"י היו שלש מכירות: האחים מכרו לישמעאלים הישמעאלים למדינים המדינים לפוטיפר.

9
מדחת יוסף
מהפרסומים עולה כי אזור נעצר ביום שלישי האחרון בחשד שנכנס לדירתה של בת זוגו לשעבר באזור יוקרתי במיאמי, כפת אותה בידיה וברגליה, עינה אותה במשך שעות ארוכות, גזר את שיערה וגם ניסה לפגוע בפניה באמצעות כיריים קרמיים חשמליים
כוכבת ריאליטי ישראלית הותקפה במיאמי על ידי בן זוגה
בכספים שנתקבלו מ ומידידי תנועת "החלוץ" בארצות הברית, נרכשו שלושה מטוסי אימון ובאמצעותם הודרכו שתי קבוצות שמנו יחדיו כ-20 חניכים, בשדה תעופה פרטי בהייטסטאון שב
כוכבת ריאליטי ישראלית הותקפה במיאמי על ידי בן זוגה
ב- יצא, עם , לפולין שם הרצה בסמינר של מרכז ב, בסמינרים של קיבוצי ובסמינרים של מורים מרשת הלימוד ב, , ו