אתר נבו. אשכול נבו

הוא הגדיר שני סוגים ושלושה מינים חדשים שחיו באגם, שהיה חשוף להתפרצויות וולקניות Yponomeutoid Moths Lepidoptera: Yponomeutidae, Plutellidae, Argyresthiidae of Israel
וכן הספר המרכזי: Nevo, E Restoration of blood flow by using continuous perimuscular infiltration of plasmid DNA encoding subterranean mole rat Spalax ehrenbergi VEGF

בנוסף, האתר כולל רשימה של "כללי האזכור האחיד בכתיבה המשפטית".

30
אשכול נבו
המכון כולל 25 מעבדות מחקר, 30 חוקרים ומתוכם 14 פרופסורים, ומשתף פעולה עם 500 מעבדות ב-50 ארצות
נט המשפט
Biodiversity of Cyanoprocaryotes, Algae and Fungi of Israel: Soil Microfungi of Israel
אשכול נבו
בהמשך לפעילותו בתנועת "השומר הצעיר" עלו נבו וחבריו ל ב- והקימו את , שם היה רכז גן הירק עד תחילת לימודיו ב ב-
השיטה רגישה לגילוי הזיהום כתוצאה משינויים גנטיים באוכלוסייה ויכולה לאבחן זיהוי ימי לפני הכחדת המינים הביולוגיים הרגישים נבו הוא אמן נבחר של לשנת
בנוסף לכך הקים נבו את בנקי הגנים הגדולים בעולם של אם-החיטה, אם-השעורה, אם-שיבולת השועל, ואם-החסה Cohen Basidiomycetes of Israel mycobiota

בשובו לישראל מהבתר-דוקטורט פרסם סדרת מאמרים על הגנטיקה, האקולוגיה והאבולוציה של מיני ה וה בישראל.

18
נט המשפט
Diploid selection for an additive trait
נט המשפט
המבנה הגנטי של אוכלוסיות ימיות כגורם ניטור לזיהום הימי ושמירת איכות הסביבה הימית הזיהום כעקה אקולוגית משפיע על המבנה הגנטי של אוכלוסיות טבעיות וניתן לנצל שינוי גנטי זה לאיתור איכות וכמות המזהמים
אשכול נבו
עמ' 14—79 הם אוטוביוגרפיה אישית ומדעית שכתב נבו ויתרת הספר היא אסופת מאמרים שנכתבו עליו, עמ' 120—183 מכילים ביבליוגרפיה מלאה של ספריו ומאמריו