הבאר השלישית תשלום. לראשונה תאגיד המים והביוב של רחובות

הנושא רלוונטי שבעתיים בימים אלה, כאשר רעידות האדמה בצפון נמצאות על סדר היום הבאר השלישית יוצגה בהליך על ידי עורך הדין אלי אליאס, ואפקון בקרה ואוטומציה בע"מ יוצגה בהליך על ידי עורך הדין צבי חוברס
בסיכומו של דבר "הבאר השלישית" חויבה לשלם הוצאות ושכר טרחה לארד בסך כולל של 18 אלף שקלים המכרז היה בהיקף כולל של כ-30 מיליון שקלים ולתקופה מצטברת של 12 שנה

בנוסף, "הבאר השלישית" חויבה לשלם הוצאות ושכר טרחה לארד בסך כולל של 18 אלף שקלים פורסם בתאריך: 11.

5
צור קשר
כן נדחתה הטענה כי ביטול המכרז מוצדק בשל אי-ודאות שהתעוררה עקב הצורך לאגד תחת הבאר השלישית תאגידים נוספים, ונקבע כי הבאר השלישית, כחברה "רב עירונית אזורית", הייתה צריכה לצפות איגוד רשויות תחתיה
מכרזי הבאר השלישית תאגיד מים
מספר צרכני המים ברחובות עומד על 44,976, 99
הבאר השלישית
מידע רלוונטי נוסף לתושבים הדו"ח מפרט מה נדרש לעשות במקרה של נזילת מים בצנרת הביתית, אשר מביאה לידי עליה בחשבון המים
שיפרנו את השירות לצרכני המים בעיר, ואנו מביטים קדימה לתכנון אספקת מים נכונה ואיכותית, לתושבי העיר גם בשנים הבאות" נתוני צריכת המים מהדו"ח עולה כי בשנת 2017 צרכו תושבי רחובות 12,152,317 קוב מים תשלום על דוח חניה תשלום אגרת היטל סלילה תשלום עקירת עצים רישיון להחזקת כלבחתול תשלום ארנונה אגרת שירותים נוספים להירשם שעת חניה חינם זימון תורים שנת הלימודים תשפ באוניברסיטה העממית
התשלום יערך עד ליום 31 בינואר של אותה שנה כמו כן ביצע התאגיד עבודות משמעותיות במקורות המים והביוב של העיר — שדרוג תחנות הביוב של העיר, שדרוג בארות המים שבעיר והוספת משאבות

מ"מ מנכ"ל התאגיד, זורי שעובי: "בשנה החולפת הנחנו תשתיות מתאימות לקווי המים והביוב של רחובות, אשר יספקו מענה מתאים לצרכי העיר המתפתחת, כיום ובעתיד.

תושבים ברחובות נדהמו לגלות מכתבים מתאגיד המים: עלתה ב
זהו ניצחון שעשויות להיות לו השלכות תקדימיות למכרזים עתידיים בכל מה שקשור לאופן בו על עורך מכרז לתקן סתירות במסמכי המכרז ולאופן בו עליו להביא את הדבר לתשומת לב המשתתפים"
בית המשפט ביטל את החלטת תאגיד וקבע כי ארד היא הזוכה במכרז מדי המים של רחובות
בהתייחס לערבות של ארד, בית המשפט קבע כי מסמכי המכרז כללו סתירה באשר לתוקף הערבות, כך שבעוד שבנספח הערבות נקבע כי תוקפה יהיה 31
צור קשר
חשוב לדעת כי הכנסות התאגיד מושקעות בעבודות לחידוש תשתיות המים והביוב והחלפתם