טכני חיל האוויר חיפה. המערך הטכני של חיל האוויר

בין תוכניות האקדמיה, תוכנית "שקד" בה לומדים נגדים ממגוון טייסות התחזוקה בחיל תואר טכנאי במשך שנה ולאחר מכן חוזרים לשירות בטייסות יחידות הבינוי עסקו בהרחבה ובשיפור של הבסיסים השונים, דבר שהתבטא בהארכת מסלולים ושיפוצם, בניית מוסכים, בתי מלאכה, מגורים ועוד
מאמץ רב הושקע בבית המלאכה לציוד אלקטרוני במצ"א בצריפין הדת"ק נבנה כיחידה עצמאית עם מערכות תדלוק, חשמל, מיזוג וכל הציוד הדרוש לדרג א'

תוכנית נוספת המהווה את תוכנית הדגל במערך הטכני היא תוכנית "אדרים", אשר האיתור נעשה למלש"בים, בוגרי הנדסאים.

המערך הטכני של חיל האוויר
חיל האוויר עבר ממכשור מכני וחשמלי פשוט יחסית, למכשור מתקדם המשלב אלקטרוניקה ברמה גבוהה
המערך הטכני של חיל האוויר
בתקופה זו הוכנסה רשת המחשבים
המערך הטכני של חיל האוויר
בתקופה זו נולד המושג "סבב" וצוותים טכניים ממקצועות שונים תרגלו תפיסת עמדות סביב המטוס במטרה להכין את המטוס קל לגיחה בזמן מינימלי
המטוסים הושמשו ללא ספרי אחזקה, ציוד מתאים או מערך ביקורות זמינים לטכנאים קליטת מטוסים חדישים הביאה לתכנון דגם חדש של דיר תת-קרקעי, גדול מהקודם
עידן המחשוב המסיבי החל והוקמה יחידת ממד"ס — יחידת פיתוח בתחומים הנוגעים לצד המבצעי של חיל האוויר, שיועדה לאפשר שליטה של חיל האוויר בתוכנות כלי הטיס עלה צורך מבצעי חדש להארכת טווח הטיסה למטוסי הקרב, והמערך הטכני הוביל פרויקט ליצירת יכולת , במסגרתו הוסבו מטוסי ראם מתצורת נוסעים לתצורת מתדלק

בעקבות קליטת המסוקים הוכר הצורך ב — איש צוות עזר אווירי, לוחם, המהווה יחד עם הקברניט וטייס המשנה את צוות המסוק לביצוע כלל משימות הטיסה.

14
המערך הטכני של חיל האוויר
מחלקת הנדסת תשתיות ובינוי אחראית בתחומי האחזקה, ההנדסה ובניין הכוח של תשתיות וציוד קרקע
המערך הטכני של חיל האוויר
במסלול מסמ"ר — כשנתיים וחצי
המערך הטכני של חיל האוויר
דרג ב' טכנאי בטייסת תחזוקה — מבצע אחזקת מטוסים, מערכות ומכלולים בצורה יזומה וכמענה לתיקון תקלות שמעבר לסמכות דרג א'