צאת הצום יז בתמוז. מתי מתחיל הצום? מתי נגמר הצום? הלכות וזמני צום בתמוז 2019

לפי אחת מהן הכוונה ל, מימי ה, כמתואר ב: "וספרי התורה אשר מצאו קרעו וישרפו באש" , אלא שהשם אפיפנס השתבש לאפוסטמוס מותר לצאת לטיולים בימים אלה, כשאין אפשרות לצאת לנופש בזמן אחר הוראת הרב ישראלי זצ"ל, והל' חגים למו"ר הרב אליהו זצ"ל ע' 198
ויש המקילים בגילוח לכבוד שבת ע"פ סי' תקנ"א באור הלכה ד"ה וכן לכבוד שבת תשובה: אסור לאכול ולשתות גם אם הצום קשה, ומנסיון אני יכול לומר לך שפעמים זה קשה בהתחלה בזמן שרגילים לקפה והארוחה, ואז לאט לאט זה משתפר

כ לאחר שנבקעה החומה, נכבשה ונהרסה ירושלים בידי צבאו של טיטוס, ובית המקדש הועלה באש.

צום בתמוז 2021 /
אמר להם: "כל זמן שעוסקים בעבודה אינם נמסרים בידכם"
שבעה עשר בתמוז
על פי , לפני נפרצו חומות העיר בט' בתמוז, כפי שכתוב ב , ומאחר ש נחשב חמוּר יותר מחורבן הבית הראשון, נקבע התאריך המאוחר יותר - י"ז בתמוז - כיום תענית לשני האירועים יחד
צום בתמוז לאדם רעב וצמא
מותר לשמוע תכניות רדיו וכדומה, שיש בהם קטעי ליווי או קישור של נגינה
הפעילים לומדים בצוותא עם הנערים ומסייעים להם להשתלב בעולמה המרתק של היהדות יש להקפיד בימים אלה על כללי הבטיחות בנהיגה ובדרכים יותר מכל ימות השנה, וכן להקפיד יותר שלא לערוך פעילויות שיש בה סכנה כלשהי שו"ע תקנ"א סע' יח'
בשנים מסוג , ו כ-28% מהשנים חל י"ז בתמוז בשבת ואז נדחית התענית ליום ראשון שאחריה, משום שתענית מדברי חכמים אינה דוחה את השבת, שבה אנו מצווים על "וקראת לשבת עונג" בימים אלה יש להימנע משמיעת נגינה של שמחה בין מכלי נגינה ממש ובין ממערכות אלקטרוניות רדיו, דיסק, MP וכו' הוראות בע"פ של הרב ישראלי זצ"ל והרב אליהו זצ"ל

נשים מעורבות, אנשים הסובלים ממחלה, מי שאינו חש בטוב ועוד, ישאלו רב פוסק הלכות אם הם צריכים לצום.

22
צום בתמוז 2021 /
ביום זה אנחנו צמים ומתאבלים על חורבן ירושלים, משום שבשבעה עשר בתמוז הסתיים המצור על ירושלים, עם נפילתה של העיר בידי האויב
זמני כניסת ויציאת צום בתמוז 2020
אך אם לא ימצא לאחר מכן, או שיהיה לו קשה להשיג אותו - אפשר לקנותו
צום בתמוז לאדם רעב וצמא
השערה זו נתמכת בדברי דעת רבי אחא בירושלמי הטוען כי מעשה השריפה אירע "במעברתא דלוד", שכן בית חורון שוכנת בדרך המעבר מ ל