שלום עליכם מלאכי השלום. שלום עליכם (פיוט)

אבל מרוב התשוקה נבראו המלאכים גם כן" בואכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון ממלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא ברכוני לשלום מלאכי השלום מלאכי עליון ממלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא
וכשבא לביתו ומצא נר דלוק ושלחן ערוך ומטתו מוצעת, מלאך טוב אומר: יהי רצון שתהא לשבת אחרת כך, ומלאך רע עונה אמן בעל כרחו

ואף אני ואתם בחלומי מסובין היינו על הר סיני, ונתנה עלינו בת קול מן השמים: עלו לכאן, עלו לכאן! הביטוי מלך מלכים מופיע במקרא ב כאויבו של , אשר יכריעו.

2
מדוע נוהגים לשיר בליל שבת שלום עליכם 3 פעמים ?
שָׁלוֹם עֲלֵיכֶם מַלְאֲכֵי הַשָּׁרֵת מַלְאֲכֵי עֶלְיוֹן מִמֶּלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִים הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא בּוֹאֲכֶם לְשָׁלוֹם מַלְאֲכֵי הַשָּׁרֵת מַלְאֲכֵי עֶלְיוֹן מִמֶּלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִים הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא בָּרְכוּנִי לְשָׁלוֹם מַלְאֲכֵי הַשָּׁרֵת מַלְאֲכִי עֶלְיוֹן מִמֶּלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִים הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא צֵאתְכֶם לְשָׁלוֹם מַלְאֲכֵי הַשָּׁרֵת מַלְאֲכִי עֶלְיוֹן מִמֶּלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִים הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּאשלום עליכם מלאכי השרת מלאכי עליון ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא בואכם לשלום מלאכי השרת מלאכי עליון ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ברכוני לשלום מלאכי השרת מלאכי עליון ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא צאתכם לשלום מלאכי השרת מלאכי עליון ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הואש שָׁלוֹם עֲלֵיכֶם מַלְאֲכֵי הַשָּׁרֵת מַלְאֲכֵי עֶלְיוֹן מִמֶּלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִים הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא בּוֹאֲכֶם לְשָׁלוֹם מַלְאֲכֵי הַשָּׁרֵת מַלְאֲכֵי עֶלְיוֹן מִמֶּלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִים הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא בָּרְכוּנִי לְשָׁלוֹם מַלְאֲכֵי הַשָּׁרֵת מַלְאֲכִי עֶלְיוֹן מִמֶּלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִים הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא צֵאתְכֶם לְשָׁלוֹם מַלְאֲכֵי הַשָּׁרֵת מַלְאֲכִי עֶלְיוֹן מִמֶּלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִים הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא נכדו של הרב ישראל גולדפרב, הרב הנרי ד
שלום עליכם (לחן גולדפרב)
בָּרְכוּנִי לְשָׁלום וְאִמְרוּ בָּרוּךְ לְשֻׁלְחָנִי הֶעָרוּךְ
שלום עליכם (לחן גולדפרב)
טרקלין גדולים ומצעות נאות מוצעות לכם, אתם ותלמידיכם ותלמידי תלמידיכם מזומנין
ובתשובה זו אומר הרב מוצפי על מנהגו שאינו אומר "בשבתכם" ו"בצאתכם" כי הלאכים אינם יושבים ואנו לא רוצים שיצאו בתשובה אחרת משיב הרב מוצפי על מנהג העמידה בשלום עליכם והשיב שעומדים לכבוד המלאכים שבאו לביתנו
קדוש יאמר לו כתב:בדקתי מה יש במרשתת ומצאתי שיש מהספרדים ועדות המזרח שאינם אומרים 3 פעמים בתשובה של הגאון הרב מוצפי שליט"א לגבי שירת פיוט זה השיב הרב שאין חובה לומר 3 פעמים ומהפעם השניה הם שלום כי ברכנו לשלום"

בעל זכות יוצרים המבקש לחדול משימוש ביצירה באתר מוזמן.

9
מילים לשיר שלום עליכם
וכן בבית השלישי יש נוהגים לומר "ברכוני לחיים טובים ולשלום"
מדוע נוהגים לשיר בליל שבת שלום עליכם 3 פעמים ?
אין זכויות יוצרים על צילומים שנוצרו עד לשנת 1970 כולל - הם נחלת הכלל בהתאם לסעיף 78 ט לחוק
שלום עליכם (לחן גולדפרב)
ואם לאו, מלאך רע אומר: יהי רצון שתהא לשבת אחרת כך, ומלאך טוב עונה אמן בעל כרחו" שבת קיט ע"ב
ובילק"י רמז לזה וכתב שאם ממהר ללימודו וכיו"ב, לא יכפול
הבה נתפלל כי גם הסברים אלה יסייעו להשכנת שלום בין הדעות השונות ובין האנשים הדוגלים בהם, בבחינת "ופרוש עלינו סוכת שלומך"

הביטויים "שלום עליכם", וכן "הקדוש ברוך הוא" הם מן ה ואילו הביטוי "מלאכי שרת" ו"מלאכי שלום" הם ביטויים המופיעים לראשונה ב.

4
שלום עליכם מלאכי השרת
מיכלמן, מספר: לפי מכתב משנת 1926 של הרב גולדפרב, הוא הלחין את השיר ביום שישי אחר הצהריים, ערב שבת, כשישב על מדרגות האלמה מאטר שלו, אוניברסיטת קולומביה
כניסת שבת
שימש לשירה בציבור בברוקלין, והתפרסם בקובץ "זמירות ותשבחות לליל שבת" בעריכת ישראל גולדפרב וישראל הרברט לווינטאל הרב המרכזי של יהודי ברוקלין משנת 1920
שלום עליכם (לחן לא ידוע 5)
עיצוב אתר, בנייה ותכנות: דיוור אלקטרוני באמצעות