משולש חד זווית. אתר חידה

במשולש זה הצלעות השוות באורכיהן נקראות שוקי המשולש, בעוד הצלע השלישית נקרת בסיס המשולש כלומר בהינתן שלשה של מספרים חיוביים המקיימים את אי-שוויון המשולש, קיים משולש יחיד שהמספרים הם אורכי צלעותיו
משולשים חופפים הם של דמיון משולשים ראו להלן זווית הגדולה מ- 90º נקראת זווית קהה, ומכאן שמו של משולש מסוג זה

אותו תהליך בנייה כמו במשולש קהה-הזווית.

24
משולש
העובדה הזו שקולה ל של אוקלידס
משולש
משולש חד זווית ומשולש שווה שוקיים יכולים להיות כל אחד משלושת סוגי המשולשים על פי זוויות: חד זווית, ישר זווית, וקהה זווית
משולש ישר
זו זווית גדולה אך אפשרית
את המשולש ניתן לאפיין על-ידי תכונות זוויותיו או על-ידי תכונות צלעותיו בגאומטריה אוקלידית, סכום הזוויות במשולש הוא 180 מעלות
מנה כזאת היא באופן טבעי או גם בקטגוריית היריעות האלגבריות המשולש בגאומטריות לא אוקלידיות גאומטריות לא אוקלידיות הן גאומטריות שבהן מוחלפת ב אחרת

אוסף זה הוא באופן טבעי מנה של תחת של ממשית.

28
משולש ישר
במשולש שווה צלעות כל הזוויות שוות ל 60° ולכן כל משולש שווה צלעות הוא גם חד זוויות
משולש ישר
את המעגל גילה מחדש Karl Wilhelm Feuerbach 1800-1834 ב-, והוא קרוי "מעגל תשע הנקודות" או מעגל פיירבך
אתר חידה
משולש קהה זווית יכול להיות שונה צלעות ולכן לא כל משולש קהה זווית הוא גם שווה שוקיים
יחסי זווית-צלע במשולש כללי משפט הסינוס משולש כללי הגדרת הפונקציות הטריגונומטריות מתבססת על משולש ישר-זווית כדי להשתמש בפונקציות הטריגונומטריות גם במשולש שאינו משולש ישר-זווית נצטרך להוסיף למבנה המשולש הכללי קטעים ישרים כך שיתקבלו בשרטוט הכולל משולש ישר-זווית אחד או יותר
משולש קהה זווית יכול להיות שונה צלעות ולכן לא כל משולש קהה זווית הוא גם שווה שוקיים כעת נוכיח את תקפותו גם עבור משולש חד-זווית

כעת, לשם הנוחות, נסובב את המשולש נגד כיוון השעון כך שצלע b תהיה הפעם בסיס המשולש.

13
משולש
ב וב מוחלפת אקסיומת המקבילים באקסיומה: כל שני ישרים במישור נפגשים בנקודה
משפט הסינוס
דוגמה למשולש קהה-זווית אפיון המשולש לפי צלעותיו משולש בו שתי צלעות שוות באורכיהן נקרא משולש שווה-שוקיים
אתר חידה
הוכחה שסכום הזוויות במשולש שווה 180 מעלות: נתחיל ב