מניית דלק קבוצה. מניית דלק קבוצה: דוחות

כיום מנהלת הקבוצה השקעות המתפרשות על פני ארבע יבשות, ומתמקדות בשלושה מגזרים עיקריים: אנרגיה - חיפוש ושאיבת נפט, הובלה- אחסון וזיקוק נפט ותשתיות וייבוא כלי רכב והפצה קמעונאית עם השנים גדלה הקבוצה והתפתחה, וכיום היא אחת מקבוצות ההשקעות הציבוריות הגדולות והדינמיות בישראל
בנובמבר 2019 מכרה הקבוצה את אחזקותיה חברות הציבוריות הפניקס ואקלסלנס, ובכך חדלה הקבוצה לעסוק בתחום הביטוח והפיננסים

קבוצת דלק, הנמצאת בשליטת איש העסקים יצחק תשובה.

10
מניית דלק קבוצה: גרף השוואתי
קבוצת דלק החלה את דרכה בשנת 1951, ימי קום המדינה, כ"דלק, חברת הדלק הישראלית""
מניית דלק קבוצה: דוחות
מניית דלק קבוצה: עסקאות בעלי עניין

.

24
מניית דלק קבוצה: גרף השוואתי
מניית דלק קבוצה: עסקאות בעלי עניין
מניית דלק קבוצה: עסקאות בעלי עניין

.

8
מניית דלק קבוצה: עסקאות בעלי עניין
מניית דלק קבוצה: דוחות
מניית דלק קבוצה: עסקאות בעלי עניין