חצי חינם ראשון לציון. חצי חינם

כך, לפי כתב האישום, שיחדה רשת המרכולים את ח"כ ביטן: 40 אלף שקל בצ'קים לפקודת עמותת ספורט, בכסות של חסות פרסומית, תמורת סיוע בהסדרת השימוש החורג של הסניף בראשל"צ בוועדה המקומית שבוע לאחר מכן, על פי האישום, יצר "החבר" של ביטן קשר עם קופרלי, והציע לה להיפגש על מנת שתעביר לו 10,000 שקלים עבור ביטן
זאת בתמורה לסיוע שהעניק ביטן לחצי חינם ולתוצרת חקלאית בהסדרת שימוש חורג במקרקעין שעליהם הוקם סניף הרשת בראשון לציון ובהסדרת שימוש בחניות ציבוריות סמוכות לסניף ח״כ ביטן סמוך ובטוח, כי בתום ההליך המשפטי, בית המשפט יגיע למסקנה המתבקשת, שלא נפל כל פגם או פסול במעשיו וינקה אותו מכל רבב"

ואכן, כך על פי האישום, מקורבו של ביטן קיבל לידיו 4 צ'קים על סך 10,000 שקל כל אחד שנמשכו מחצי חינם ותוצרת חקלאית לפקודת עמותת "פינג פונג ראשל"צ ביה"ס לקט רגל ולכדורגל".

חצי חינם ראשון לציון שעות פתיחה, משה...
לאירועים עתידיים נוספים יש לעקוב אחר הפרסומים בתא החברה העירונית
כתב האישום: חצי חינם רצתה להסדיר שימוש חורג
מאחר שהתב"ע התירה שימוש בחלקות לתעשייה ולא למסחר, עשו בהן החברות שימוש חורג ואף שילמו לעיריית ראשל"צ היטל השבחה בשל כך
חצי חינם ראשון לציון שעות פתיחה, משה...
בקיץ 2014, כך נטען, "ביקש הנאשם ביטן מהנאשמת קופרלי טובות הנאה כספיות תמורת סיוע בקידום ענייניה של חצי חינם בעירייה
האירועים הבאים: סדנת צילום בכותר אלון ב-16 ביטן, על פי האישום, ביקש עבור הטיפול תמורה
חצי חינם וקופרלי לא הואשמו במקרה זה אלא רק ביטן שהואשם בבקשת שוחד על כך שפעל למען קופרלי וחצי חינם תוך שימוש בידע ובקשרים שצבר בתפקידיו העירוניים, וכן תוך ניצול מעמדו הציבורי, השפעתו ויכולת פעולתו הנובעים מהיותו חבר כנסת ויו"ר הקואליציה" אלה לא ניתנו במזומן, אלא הוסוו למעשה כמעין מתן חסות פרסומית לעמותה הקשורה לביטן

חצי חינם ותוצרת חקלאית שלחו בהמשך לביטן מכתבים ובהם בקשה לקבלת שוברים לתשלום עבור החניות לאור החלטת הוועדה.

29
כתב האישום: חצי חינם רצתה להסדיר שימוש חורג
בעקבות זאת מייחסת הפרקליטות לקופרלי, חצי חינם ותוצרת חקלאית גם עבירות של הלבנת הון, היות שלדבריה, "בדרך זו יצרה הנאשמת קופרלי מצג שלפיו מקורו של הרכוש האסור בשירותי פרסום לגיטימיים שהעניקה עמותת הפינג פונג לנאשמת חצי חינם"
חצי חינם ראשון לציון שעות פתיחה, משה...
חצי חינם ראשון לציון שעות פתיחה, משה...
בדצמבר 2014 מסרה חצי חינם צ'ק עבור השימוש בחניות בסכום של 1
בנוסף השתמשה חצי חינם ב-106 מקומות חניה ציבוריים סמוכים, וחויבה בתשלום עבורן ביטן ביקש מאחד ממקורביו לעמוד בקשר מול קופרלי לשם העברת הכספים מחצי חינם
בכתב האישום טוענת הפרקליטות כי קופרלי פנתה לביטן אשר כיהן אז, בין השאר, כיו"ר ועדת המשנה לרישוי ותכנון של הוועדה המקומית ראשון לציון, וביקשה את סיועו בקידום ענייניה של חצי חינם ובהסרת מכשולים שונים מול הגורמים העירוניים הרלבנטיים ביטן ביקש ממנה כי הסכום יועבר אליו באמצעות מי שהוא הגדיר אותו כ"חבר", אשר ייצור עמה קשר

על פי האישום, בין השנים 2012-2010 שלחו גורמי המקצוע העירוניים התראות רבות לחצי חינם לפעול להסדרת הנושא, ואף על פי כן הרשת הגישה בקשות להסדרת השימוש החורג בחלקות ולתשלום בגין השימוש בחניות רק ביולי 2013.

2
הרצאות, סיורים וסדנאות: מיזם שלישי חופשי לגיל השלישי יוצא לדרך בראשון לציון
אולם בשנת 2009 פקעו ההיתרים שנתנה הוועדה המקומית בראשון לציון לחצי חינם לעשיית שימוש חורג בחלקות ותמה תקופת החיוב שבגינה שילמה חצי חינם לעירייה היטל השבחה
כתב האישום: חצי חינם רצתה להסדיר שימוש חורג
מי שטיפלה בכל המהלכים והמגעים מול הרשות המקומית היתה מתוקף תפקידה קופרלי
חצי חינם ראשון לציון שעות פתיחה, משה...
אולם, לדברי גורמים הקשורים לניהול התיק, במהלך השימוע טענה חצי חינם כי היא נוהגת לתרום לעמותות ספורט רבות ברחבי הארץ, כולל בראשון לציון, וכי לא ידעה על קשר של העמותה שבלב כתב האישום לביטן