כלל פנסיה וגמל. ייצוגית: כלל פנסיה וגמל והראל גובות דמי ביטוח חיים מעמיתיהן שנים רבות לאחר פטירתם

השינויים הרבים שחלו באפיקים הפנסיונים ואפשרויות המעבר מקופה לקופה באפיקים השונים קרנות הפנסיה קופות גמל ביטוח מנהלים מחייבים כל עובד לעשות בדיקה מחודשת של מצבו הפנסיוני ולבצע בחירה ותכנון אופטימאליים של המסלול הפנסיוני או השילוב הפנסיוני הרצוי באופן אישי לכל עובד לדברי המבקשת, הרגולציה החלה על החברות כבר מ-2003 הטילה עליהן חובה לעדכן את מאגרי המידע המנוהלים על ידן וכן להתעדכן באופן שוטף מתוך הרישומים שמבצע מרשם האוכלוסין לרבות לגבי פטירותיהם של מבוטחים
ייצוגית: כלל פנסיה וגמל והראל גובות דמי ביטוח חיים מעמיתיהן שנים רבות לאחר פטירתם לטענת המבקשת, לאחר מות בעלה ב-1989 קופת הגמל לא נפדתה על ידה וכלל פנסיה וגמל המשיכה לנהל את קופת הגמל שנים רבות לאחר מותו דמי ניהול בביטוח מנהלים דמי הניהול של פוליסות מ-שנת 2004-2005 הגבוה 13% שנה 1 עד 5 מהפרמיה + 1% מהצבירה בשנים 6-10 ממוצע 7% מהפרמיה + 1% מהצבירה קיימות פוליסות בהן לא גובים דמי ניהול על רכיב הפיצויים עיסקי למנהלים : דמי נהול 11% מהפרמיה + 1% מהמצטבר הנמוך 5% קבוע מהפרמיה + 1% מהצבירה כמו כן קיים קנס שבירה כאשר מופסק ביטוח מנהלים 15% שנה א' 12% שנה ב' 9% שנה ג' 6% שנה ד' 3% שנה ה ומשנה 6 ללא קנס משיכה

קופות גמל בנקאיות 0-1 אחוז מהצבירה קופות גמל פרטיות 1-2 אחוז מהצבירה דמי הניהול בקרנות הפנסיה החדשות עד 6% מהפרמיה + עד % 0.

ייצוגית: כלל פנסיה וגמל והראל גובות דמי ביטוח חיים מעמיתיהן שנים רבות לאחר פטירתם
דמי הניהול בקופות גמל לכל קופת גמל יש שיעור דמי ניהול שונה וכמכלול נעים דמי הניהול בין 0-2 מהצבירה
ייצוגית: כלל פנסיה וגמל והראל גובות דמי ביטוח חיים מעמיתיהן שנים רבות לאחר פטירתם
זאת על מנת מנת לבחון את מצבו הפנסיוני הקיים וביצוע התאמות הנובעות משינויים כוללים בענף ה ביטוח וה פנסיה שינויים אישיים שחלו אצל העובד שינויי שכר שינויי מצב בריאות שינויים במצב האישי המשפחתי ועוד , ליצירת מערך פנסיוני אישי מקיף וטוב יותר במחיר מוזל יותר
ייצוגית: כלל פנסיה וגמל והראל גובות דמי ביטוח חיים מעמיתיהן שנים רבות לאחר פטירתם
בביטוחי המנהלים הישנים יש דמי ניהול שונים מהנוכחיים ולעיתים גבוהים מהם
לדבריה, עד לשנת 2015 המשיכו החברות בגביית דמי הביטוח יחד עם זאת יש חשיבות גדולה לפרמטר דמי הניהול בבחירת קופת החסכון הפנסיוני הרצויה לעובד והפערים שינבעו מדמי הניהול פרישה יכולים להגיע לעשרות אלפי שקלים בין האפיקים השונים בהגיע העובד לגיל הפרישה , ולוא רק בגלל דמי הניהול
המבקשת מרים שיר, אלמנתו של המנוח חנוך שיר, מציינת כי כלל פנסיה וגמל היא החברה המנהלת את קופת הגמל "תמר" שנפתחה על ידי המנוח בעודו בחיים על שמו, ואילו הראל ביטחה את המנוח במסגרת קופת הגמל בביטוח חיים למקרה של נכות מוחלטת או מוות

טוב יעשה כל עובד אם ישקלל את דמי הניהול בתוך הפרמטרים השונים הקובעים את השילוב הפנסיוני האופטימאלי לטובת עתידו הפנסיוני ועתידה הכלכלי של משפחתו ויפנה ל יעוץ פנסיוני אישי אצל מומחה פנסיוני בעל רקע מקיף בתחומי ביטוח מנהלים ביטוח חיים קרנות פנסיה קופות גמל , וניסיון ב יעוץ פנסיוני ומוניטין ורקורד מוכח בתחום המקצועי הביטוחי פנסיוני.

21
כלל פנסיה וגמל
מהצבירה אולם בפועל , כתוצאה מהתחרות בין קרנות הפנסיה, מקומות עבודה גדולים או מעבידים וועדי עובדים שעושים מכרזון פנסיוני בין קופות הפנסיה השונות באמצעות יועץ פנסיוני וכאשר מתמקחים , מקבלים דמי ניהול מוזלים של : עד 2% מהפרמיה + 0
ייצוגית: כלל פנסיה וגמל והראל גובות דמי ביטוח חיים מעמיתיהן שנים רבות לאחר פטירתם
נטען, כי בהתנהלותן מפרות החברות את חוק חוזה הביטוח ב בית הדין האזורי לעבודה בירושלים הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד כלל פנסיה וגמל ו הראל בטענה לגביית דמי ביטוח חיים מעמיתיהן ומבוטחיהן שנים רבות לאחר פטירתם, בניגוד להוראות חוק חוזה הביטוח ותוך הפרת הוראות הפיקוח
ייצוגית: כלל פנסיה וגמל והראל גובות דמי ביטוח חיים מעמיתיהן שנים רבות לאחר פטירתם
בבקשה שהוגשה נאמר, כי כלל פנסיה וגמל והראל ידעו לכל המאוחר עוד באוגוסט 2013 על פטירת הבעל, וכי הן ידעו או שהיה עליהן לדעת על פטירתו החל מ-2003, נוכח הנחיות רגולטוריות שעוגנו בהוראות המפקח על הביטוח, המחייבות אותן בדומה לחברות פנסיה וביטוח אחרות להשקיע מאמצים אקטיביים ומשאבים יזומים לצורך התעדכנות על פרטיהם של מבוטחים שאבד עמם הקשר מתוך רישומי מנהל האוכלוסין
תגובת כלל פנסיה וגמל לא התקבלה אולם, חרף מודעותן של החברות לפטירת המנוח עוד ב-2013 הן לא השיבו לחשבון קופת הגמל שלו את דמי הביטוח שגבו ממנו החל מיום פטירתו בצירוף הפרשי ריבית והצמדה
לדבריה, עד 2015 המשיכו החברות בגביית דמי הביטוח בבקשה שהוגשה באמצעות עוה"ד צביקה מצקין ו אלרן שפירא בר— אור נאמר, כי הנזק לקבוצה מוערך בכ-14 מיליון שקל

בנוסף, מתבקש בית המשפט לחייב את החברות במסגרת ההשבה בתוספת ריבית מיוחדת.

29
כלל פנסיה וגמל
צריך לקחת בחשבון שבקופות ביטוח המנהלים בהעברת החסכון בשנים הראשונות יהיה קנס פדיון
ייצוגית: כלל פנסיה וגמל והראל גובות דמי ביטוח חיים מעמיתיהן שנים רבות לאחר פטירתם
לסיכום נטען בבקשה, כי בכך שכלל פנסיה וגמל והראל ממשיכות לגבות דמי ביטוח חיים לאחר פטירת עמיתיהן וכן בכך שהן אינן משיבות לחשבון העמית באופן אוטומטי את פרמיות הביטוח שגבו לאחר פטירתו, הן מפרות את חוק חוזה הביטוח
כלל פנסיה וגמל
בית הדין מתבקש להורות לחברות להשיב את פרמיות הביטוח שגבו לאחר פטירת עמיתיהן בתוספת הפרשי ריבית והצמדה מיום הפטירה