אבות אכלו בוסר. בימים ההם לא יאמרו עוד אבות אכלו בסר ושני בנים תקהינה

מה ישתנה בעתיד, שיגרום לכך ש לא יאמרו עוד 'אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהינה'? מה הדור של גדעון עפרת קורא? בילינו מאות שעות בשיחות על כל עניין שבעולם, שבמהלכן לימד אותנו השייח' הרבה על הקוראן ותורת האיסלאם, ובעיקר על הפן הסובלני שלה
מה זאת אומרת להתחשבן עם דור ההורים שלנו כמו שמתחשבנים עם דור הסבים? אהדת אזרחי-ישראל הערבים לאחיהם בשטחים הפלסטיניים, הנאבקים נגד הכיבוש, נראית לי טבעית לגמרי

אם יידע המתאבד-בכוח שמשפחתו תרעב אחרי מותו, הוא עשוי להירתע מביצוע המעשה.

בימים ההם לא יאמרו עוד אבות אכלו בסר ושני בנים תקהינה
מסיבה זו, הדור הזה הוא הדור השקוף ביותר — כיוון שהוא נמצא בכל מקום, לפעמים לא זוכרים שהוא קיים
אבות אכלו בוסר : הגדה השמאלית
לכך יכול להיות רק הסברים פוליטיים-דהינו שיקולים זרים ברורים
אבות אכלו בוסר
ברגע שהכסף מלוכלך רק אז מופעלים זרועות ואינטרסים נוספים כהענשה
והוא ממשיך: וכי מדוע יידרשו לשפתנו המורכבת, העשירה והמסורבלת יותר? אבל בשונה מהנימה האפולוגטית שהיתה לכמה מההרצאות של נציגי הדור הצעיר עד כאן, אני רוצה ברשותכם לעבור להתקפה
הציטוט הסלקטיבי שלך בעניין "אבות אכלו בוסר…" הוא די מגוחך איש בעוון אביו יומת, כל בני משפחתו תקהינה שיניהם

ככה הדור שלכם מעגן בשואה את כל ההוויה שלו, למרות שהוא לא הריח מימיו ריח של משרפה.

27
בימים ההם לא יאמרו עוד אבות אכלו בסר ושני בנים תקהינה
בניגוד למצופה מאדם שנחשב לקנאי דתי, הוא שפע הומור
אבות אכלו בוסר
בעתיד תהיה "עליית הדורות", וגם אם דור אחד יחטא, הבנים לא ילכו בדרכי אבותם, ולכן ההנהגה הזאת לא תתקיים עוד: " לפי שלעתיד לא יתגבר עליהם היצר הרע כל-כך לעשות עבירות חמורות, ושיאחזו הבנים גם המה בהם עד שיענשו גם בעוון אביהם"
אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהינה
אולם בשאלה של הגנת הזכויות הדמוקרטיות , כן , גם של התנועה האיסלמאית, אני רואה עצמי כחלק מאותו מאבק
מוציאים לקערה ומוסיפים את המים אבל בעתיד, כל אחד יזכה לחינוך באופן אישי ולא יושפע מהוריו, כמו שנאמר בהמשך הנבואה : " " כי זאת הברית אשר אכרת את בית ישראל אחרי הימים ההם, נאם ה': נתתי את תורתי בקרבם, ועל לבם אכתבנה; והייתי להם לאלהים, והמה יהיו לי לעם
בחיי יום-יום היה נעים-הליכות, אדיב וצנוע כי אם איש בעוונו ימות

ובדיוק לכן התפתחה תרבות אכילת פירות וירקות לא בשלים — האופציה האחרת הייתה עלולה להיות מוות מרעב.

אבות אכלו בוסר : הגדה השמאלית
הן מין המנון של דור האשכנזים שנולד אחרי הקמת המדינה, ושעזב את הקיבוצים ואת ישראל הסוציאליסטית בכלל
אבות אכלו בוסר
בימים ההם לא יאמרו עוד אבות אכלו בסר ושני בנים תקהינה
זאת אומרת, שבשני העשורים האחרונים, התרבות הישראלית מרבה להתעסק בחיסול חשבונות עם הסוציאליזם, ההסתדרות, הקיבוצים וכו' — מפעלים שהוקמו על ידי דור הסבים או הדור שלפניו