אריאל אוניברסיטה. תנאי הקבלה לתואר ראשון

חייל או בוגר שירות לאומי, שסיים שירותו החל מ-1 בינואר 2010, זכאי ל מלאה עבור שנת לימודיו הראשונה לתואר ראשון בהתאם להחלטה בדבר לימודי חיילים משוחררים ב בפריפריה דבר זה הוא בפירוש לא הדרך המקובלת בעולם האקדמי
למען הסר ספק בין האתר למוסד הלימודים לא מתקיים קשר מכל סוג שהוא רמת 4 יח"ל בציון 70 לפחות

השם הרשמי הוא "אוניברסיטת אריאל בשומרון".

15
שיחה:אוניברסיטת אריאל בשומרון
כמו כן, טכנאי אלקטרוניקה יכול להמשיך למסלול או חשמל
אוניברסיטת אריאל בשומרון
בוגר תואר אקדמי תואר ראשון בממוצע 85 לפחות - המועמדות תישקל על ידי ראש החוג
תנאי הקבלה לתואר ראשון
תוארי ה מוענקים בו מטעם האגף להכשרה ופיתוח כוח אדם במשרד הכלכלה — , בשיתוף הנדסאים באריאל
ציון נמוך מכך מחייב מכינת השלמה במתמטיקה יש לכך משמעות רבה, לא מקרית, ורלוונטית ביותר
תעודת בגרות בממוצע ציונים 70 כמות המשתתפים בקורסים עומדת כ- 1,000 בשנה

אנא בדקו אם הקישור אכן שבור, ותקנו אותו או הסירו אותו במקרה זה! לאחר שבוע אישרה את הקמת הפקולטה ללא אישור ות"ת , ובאפריל 2019 אושרה ההחלטה גם ב.

23
שיחה:אוניברסיטת אריאל בשומרון
באוגוסט 2012 הגישו האוניברסיטאות האחרות למעט עתירה לבג"ץ נגד ההחלטה, והעתירה נדחתה בדצמבר 2013
אריאל הירשפלד
בעלי לימודים קודמים בתחום סיעוד, רפואת חירום וטכנולוג רפואי במוסד ישראלי: פטורים ממבחן יע"ל
אוניברסיטת אריאל
עוד בימי לימודיו לתואר ראשון, הירשפלד החל לעסוק בהוראה ולימד לאורך שנים כמורה ומחנך בבתי הספר בית חינוך עירוני ג' בירושלים ולאחר מכן ב