מוצאי שבת ירושלים. לקט מוצאי שבת

יש שנהגו לאכול סעודה רביעית בנוסף לשלושת הסעודות של שבת המכונה "מלווה מלכה" המתחם בנוי על אדמה ציבורית ועל כן תקנה של משרד האוצר מחייבת את סגירת המתחם בשבת
קבוצה זו המשיכה להפגין כמעט בכל שבוע במשך כשנה נוספת בתרבות הישראלית ב האימונים מושבתים בשבת, ובדרך כלל ההפסקה היא עד יום ראשון בבוקר, וב האימונים שוררת אווירה נינוחה

.

מוצאי שבת
כאשר החיילים חשים נינוחים יתר על המידה, מזכירים להם מדריכיהם, כי "לכל שבת יש מוצאי שבת"
לקט מוצאי שבת
בעקבות כך קמה סערה גדולה בציבור ה, ובעיקר בהנהגת החלו חרדים לנסות ולמנוע את מכירת הכרטיסים בשבת
מוצאי שבת
בשבת הסמוכה לפתיחת החניון יצאו אלפים מאנשי להפגין כנגד פתיחתו
לאחר תפילת עמידה נוהגים לומר את הפסוק האחרון של מזמור צ' ואת מזמור צ"א הרגישות המיוחדת לחילולי שבת בירושלים נובעת ממעמדה כעיר ה ביותר ב, וכן בשל ריכוז גבוה של אוכלוסייה דתית וחרדית בעיר
ניתן לקבל כאן את זמני כניסת שבת וזמני יציאת שבת לשבת הקרובה ולכל שבת אחרת, במאות ערים הצג יותר לפני ההבדלה נהגו הנשים בקהילות האשכנזיות לומר תחינה ביידיש "גאט פון אברהם", שעניינה לאחל ברכה והצלחה לקראת השבוע החדש

המהר"ש הביא טעם להזכרת אליהו הנביא במוצאי שבת.

6
מאבקי השבת בירושלים
יש נוהגים לשיר שני מזמורי תהלים "לדוד ברוך ה' צורי" ו"למנצח בנגינות" קודם ברכו כדי לאחר את צאת השבת
מאבקי השבת בירושלים
על כן, אין להדפיס לוח שנה מן האתר בשימוש מסחרי ללא קבלת רשות
כניסת שבת