מתיא רן. היחידה לניתוח התנהגות יחדיו

במרכז לפיתוח סגלי הוראה רואים את הפיתוח המקצועי כתפיסה הוליסטית שלמה, אשר אינה מסתפקת בראייה הצרה של מסגרות למידה אלא מרחיבה אל שיטות ומרחבי למידה מגוונים המרכז נותן מענה ללמעלה מ-8000 עובדי הוראה, מאות בתי ספר וגני ילדים
המחלקה מובילה את תלמידיה להיות בוגרים בעלי ערכים של נתינה ועזרה, אמונה במורשת ישראל וא"י, בעלי כושר מנהיגות והישגים לימודיים שיאפשרו את המשך לימודיהם והכשרתם להיות אזרחים ראויים בעירם ובארצם במתי"א רן מרכז השאלה גדול המכיל ציוד ועזרים פדגוגיים לחדרי טיפול ולתלמידים, כגון השאלת מכשירי עזר, מחשבים ניידים ועוד

תכנון המהלכים ובניית המסגרות לפיתוח המקצועי מתבצע תוך שותפות מירבית בין כל הגורמים המעורבים במטה משרד החינוך, במחוז, בקשר עם אוניברסיטאות ומכללות ועם המפקחים המקצועיים והכוללים.

לוד
בשנה"ל תשע"ט נפתחו קרוב ל- 400 קורסים בדיסציפלינות השונות בכל שכבות הגיל
חינוך על יסודי
כתובת: רחוב מיכאל כהן 7 רחובות טל': 9316085 מרכז פסג"ה רחובות המרכז לפיתוח סגלי ההוראה ברחובות פסג"ה , פועל לקידומם ולהתפתחותם המקצועית של עובדי הוראה מכל המגזרים ומכל שכבות הגיל בהלימה למדיניות משרד החינוך, מטרות המחוז, ראיית צרכיהם המקצועיים-אישיים של עובדי ההוראה וצרכי המערכת החינוכית העירונית והאזורית
חינוך על יסודי
ולפיכך בהכרח יצטרך המלמד, שהוא יותר שלם ממנו, שיזרז אותו על הלמוד בדברים שהם אהובים אצלו לקטנות שנותיו
במסגרת שירותי המתי"א לתלמידים מופעל מרכז רן- מרכז טיפולי הפועל בשעות אחר הצהרים המחלקה לחינוך על יסודי רואה בפיתוח הכישורים החברתיים קהילתיים של בוגריה את אחד מיעדיה המרכזיים ולכן מושם דגש רב על פעילות חברתית, תרומה לקהילה ופיתוח מנהיגות נוער וזאת בשיתוף עם המחלקה לנוער והקשר הרציף שבין החינוך הפורמאלי לבלתי פורמאלי
הקורסים מהווים מודלינג לשילוב פדגוגי של התקשוב בהוראה, גיוון דרכי הוראה והערכה, למידת עמיתים בתצורות שונות וגמישות פדגוגית על רבדיה השונים כמו כן קיים מערך לאבחון דידקטי לתלמידים משולבים הזקוקים לחידוד ואבחנה לצורך בניית תוכנית עבודה אישית

כתובת: רחוב פרופסור דניאל כהנמן 11, רחובות טלפון: 08-9316204 פקס: 08-9316206.

11
היחידה לניתוח התנהגות יחדיו
המרכז מתמחה בעבודה קבוצתית בתחומים שונים: משפה, תפקודים ניהוליים, וקבוצות חברתיות
חינוך על יסודי
מתי"א רן מרכז את כל הצוותים הפארארפואיים בכל המסגרות הן מבחינת הדרכה והן מבחינת פיתוח מקצועי
לוד
המחלקה מובילה בשיתוף הפיקוח של משרד החינוך, מהלכים פדגוגיים עירוניים לשיפור הישגי הלומדים והאקלים הבית ספרי מקורות החוזק של המרכז הם המקצועיות הפדגוגית החדשנית, המאפיינת את המרכז לצד שירותיות גבוהה
המחלקה אחראית להבטיח את מתן התשתיות הפיזיות המיטביות ,המותאמות לתחזיות הצמיחה של אוכלוסיית העיר, וכן תשתיות המאפשרות פיתוח כישורי למידה בתחומי המדעים האומנויות הספורט והתקשורת ״אני סבורה כי ביסוד החינוך המיוחד עומדת ההכרה ביכולתם של כל הילדים ללמוד ובזכותם לכך וחובתה של החברה לממש זכות זו

בשיתוף מכון ויצמן למדע מכון דוידסון לחינוך מדעי , משרד הביטחון ומכון מופ"ת, הרשות מעודדת ומטפחת מצויינות בתחומי הדעת השונים, תומכת בפיתוח אומנויות המחול והמוסיקה ומעודדת את מגמות הספורט.

5
היחידה לניתוח התנהגות יחדיו
בשיתוף עם אגף שח"ר במשרד החינוך, אגף הרווחה, שרותי הבריאות וכן גורמים שונים בקהילה, מוענקת תמיכה רחבה לתלמידים המגלים קשיי למידה ולתלמידים מאתגרים בשאיפה לקדמם לתעודה טכנולוגית, לסיום שתים עשרה שנות לימוד ולבגרות מלאה
לוד
מרכז מתי"א מרכז תמיכה ישובי איזורי מרכז תמיכה ישובי אזורי הנותן שירותים לתלמידי רחובות נס ציונה
היחידה לניתוח התנהגות יחדיו
הטיפולים הינם בקבוצה ולרוב ניתנים עם שני אנשי טיפול יחד