משרד מבקר המדינה. 43 בכירי משרד מבקר המדינה מקבלים שכר גבוה מזה שמקבל המבקר עצמו

עיקרון זה נסמך על החוק ועל פסיקה שמתייחסת לנושא נצרת עילית — כתובת: רחוב המלאכה 3, בנין לב העסקים, נצרת עילית
הדו"ח מוגש לידי וליושב ראש ה של הכנסת, ועוד בטרם פרסומו — ליו"ר ועדת השרים לענייני ביקורת ולגופים המבוקרים, כדי שיוכלו לתקן את מה שהמבקר המליץ לתקן כמו כן, המבקר בוחן את מידת החיסכון והיעילות שבה נוהגת ואת טוהר המידות של אנשיה, אם לא מעלו בתפקידם או נטלו לכיסם מן הרכוש הציבורי המופקד בידם, ניהולם התקין של גופים אלו וכל עניין אחר שהמבקר רואה לנכון לבדוק ולבחון — הרשות נתונה בידו

יש הגורסים כי ראוי שמבקר המדינה יתמקד בביקורת מערכתית ואין זה ראוי שיעסוק במקרים ובאנשים פרטיים, אולם אין בחוק איסור על המבקר לערוך בדיקה פרטנית או לאזכר שמות של גורמים מעורבים ויש הגורסים שכך ראוי.

18
כבר לא רלוונטי: מבקר המדינה משהה את הבדיקה על ‘אסון מירון’
לסיום אמר: "משרד מבקר המדינה מסר לוועדה את מתווה הביקורת שנבנה עד כה על ידי צוותי הביקורת במשרד
בעקבות ועדת החקירה: מבקר המדינה משהה את בדיקת אסון מירון
מחציתה סמוכה לשכר מנכ"ל רגיל: 10% נהנים משכר גבוה בממוצע של 36,314 שקל
מבקר המדינה
בתגובה לטענות נאמר כי "חוק יסוד מבקר המדינה קובע ש'מבקר המדינה יבחן את חוקיות הפעולות'
נציין עוד, כי תיקון הצווים נועד לצורך השוואת המצב הקיים בעיריות מזה מספר שנים ומשכך לא היה מקום וצורך בהוצאת הנחיות כלשהן בעקבות תיקון הצווים, כשם שמשרד הפנים לא מוציא הנחיות לרשויות על כל תיקון חקיקה שמתפרסם ברשומות בהמשך לכך, המשרד בוחן את יעילות פעילות הרשות המבצעת ואת טוהר המידות של אנשיה — משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, מפעלים ומוסדות הזוכים לתקציב מהמדינה או אפילו גופים שניתנים לביקורת המדינה מגן דויד אדום, חברת החשמל ועוד
באפריל 2019 פורסם בעיתון כי במדריך חדש ששמו "תחומי פעילות של מוסד ביקורת המדינה", המגבש באופן רשמי את סמכויות ונוהלי המבקר, כתבו אנשי המבקר שפירא כי "הדגשים והגישות של ביקורת המדינה השתנו לאורך השנים יכולות להיות אלה עוולות בהם נתקלים התושבים באופן אישי, או לחילופין פעילות לקויה אשר מפריעה להם, אך לא נוגעת אליהם בלבד

על שרים וסגני שרים להגיש למבקר המדינה עם כניסתם לתפקיד ומדי שנה בשנה, הצהרה על הכנסותיהם, נכסיהם ותפקידים נוספים שהם ממלאים.

מבקר המדינה
עוד ציין בדבריו בישיבה המיוחדת המבקר אנגלמן, כי המבקר לינדנשטראוס ז"ל הוסיף נופך מיוחד לתפקיד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, תרם תרומה ייחודית לעיצוב דמותו של המוסד והטביע חותם אישי על אופן ביצוע ביקורת המדינה ובירור תלונות הציבור
המוקד הטלפוני של משרד מבקר המדינה
בימה
כדי ליצור תמריץ להשמשת מבנים אלו, כחלק מההתמודדות עם מצוקת הדיור, וכדי למנוע הפיכתם למטרד וסכנה לציבור, תוקנו פקודת העיריות וצווי המועצות המקומיות, ועודכנו הכללים להטלת ארנונה על נכס שנהרס או ניזוק אם אינו ראוי לשימוש, כך שלא יהיה פטור לצמיתות מתשלום ארנונה וכך יטופלו