اخبار 24. أخبار بيروت 24 أخبار بيروت 24

این اعداد دو نکته برجسته را در باره آینده اقتصاد ایران نشان می داد و شوربختانه بسیار تلخ اند
یکی از این اعداد مربوط به بدهی های شگفت انگیز دولت به نهادهای گوناگون ودیگری رسیدن قیمت هر دلار به ۲۸۴ هزارتومان در شش سال آینده یعنی ده برابر شدن قیمت هر دلار آمریکا در برابر پول ایران است

.

18
ساعت24
أخبار بيروت 24 أخبار بيروت 24
پارسیک

.

پارسیک
اخبار جهان
ساعت24