המכון למחקרי ביטחון לאומי. למחקרי ביטחון הוא בעצם עוד ארגון שמאל ממומן

יש הרבה מאוד אלופים במילואים שיכולים לספק פרשנות ביטחונית, אבל העובדה שידלין נבחר להופיע תדיר בעת אירועים צבאיים או סוגיות הגרעין של איראן — איננה מפתיעה הוא משויך אקדמית לאוניברסיטה, אך שומר על עצמאות כספית וארגונית
כמו כן, האוניברסיטה תתיר, על פי ההסכם, לחברה כלומר, למכון , להשתמש במבנה ברחוב חיים לבנון 40 בת"א לתקופה של כ-25 שנה, כאשר האוניברסיטה תהיה אחראית לתשלומי ארנונה ולאחזקה חלקי שוטפת של המבנה וכן תיתן לחברה זכות שימוש במבני האוניברסיטה ובשירותיה פי שהיה נהוג בעת פעילותו של מכון יפה כמכון חיצוני של שומר המכון על קשר עם סביבתו האקדמית, ובמקביל מקיים קשרי עבודה עם הממסד הפוליטי והצבאי

בשנת 2006 ייסד את במשרד ראש הממשלה, כיהן כיו"ר הראשון שלה, ושימש כחבר מרכזי בוועדת ברודט לתקציב הביטחון אשר הוא יזם את הקמתה בעקבות מלחמת לבנון השנייה.

ביטחון לאומי
בתוכנית ישנם מספר עמיתי מחקר ובהם ד"ר , פרופסור וד"ר דוד פרידמן
למחקרי ביטחון הוא בעצם עוד ארגון שמאל ממומן
הקמת המכון התאפשרה בעזרת תרומתו של
המכון למחקרי ביטחון לאומי
מדובר בכסף ענק, מאות מיליוני שקלים מדי שנה — במיוחד כסף זר — שמוזרמים מדי שנה לעשרות גופים שכולם מתהדרים בשמות מפוצצים, כאילו הן תנועות אובייקטיביות, אבל בפועל בעל המאה זה שתורם הוא בעל הדעה, ומרבית הגופים הללו מזוהים עם השמאל
בשלוש השנים האחרונות טרכטנברג מוביל את "פרויקט מאה הימים" במוסד שמואל נאמן בטכניון, לגיבוש אג'נדה כלכלית-חברתית בתחומים מרכזיים כגון בריאות, תחבורה, חינוך הגיל הרך ומדיניות פיסקלית תקציב המכון, בסך כ-23 מיליון ש"ח נכון ל-2018 מתבסס על תרומות חיצוניות
פרויקט המאזן הצבאי קיים כבר עשרים ושלוש שנים ומוכר כמקור מדויק למידע על הכוחות הצבאיים במזרח התיכון הנתונים כוללים מידע על מערכות נשק שברשות הצבאות במזרח התיכון, ייצור נשק וסחר באזור המזרח התיכון וכן על שיתופי פעולה בין הצבאות השונים באזור

המכון מאוגד כ ומועסקים בו 67 עובדים.

29
המכון למחקרי ביטחון לאומי: האיומים על ישראל
עוד עולה כי אף שאויביה של ישראל נרתעים ממלחמה מולה - ייתכנו אירועים ביטחוניים שיובילו להסלמה בלתי מתוכננת
המכון למחקרי ביטחון לאומי: האיומים על ישראל
מנוע החיפוש של מסד הנתונים מאפשר השוואת נתונים על נכסים צבאיים של המדינות השונות על פי נשק מסוים או סיווג או השוואה על בסיס של ציר זמן
למחקרי ביטחון הוא בעצם עוד ארגון שמאל ממומן
בשנים האחרונות לא פרסם המכון פרסומים בסדרה זו
המכון עוסק בתחומים הקשורים בעיקר ל של בשנת שינה המכון את שמו ל"מרכז יפה למחקרים אסטרטגיים" the Jaffee Center for Strategic Studies , בעקבות תרומה ממלווין יפה מ
המאמרים בכתב עת זה נכתבים הן על ידי חוקרי המכון והן על ידי חוקרים אורחים מטרת הפרויקט להפיק את המיטב מן היתרונות היחסיים של השותפים בהקשר ל בתחום הביטחון הלאומי של מדינת ישראל, ולייצר במשותף מחקרים כדי להעשיר את השיח הציבורי בישראל ובעולם בסוגיות הנחקרות, ולתרום להרחבת הבנתם של מקבלי ההחלטות בישראל בסוגיות השונות

מטרתה המרכזית של התוכנית יחסי ישראל-פלסטינים היא לבחון ולנתח את האירועים והמגמות כדי לייצר תובנות והערכות, היכולות לסייע בטיפול בסוגיה.

27
פרופ' מנואל טרכטנברג נבחר לעמוד בראש המכון למחקרי ביטחון לאומי
התוכנית בוחנת סוגיות בתחום בניסיון לעצב המלצות למדיניות בתחום הביטחוני והמדיני
המכון למחקרי ביטחון לאומי: האיומים על ישראל
את ידלין החליף פרופ' מנואל טרכטנברג, גם הוא מזוהה עם השמאל והיה ח"כ מטעם המחנה הציוני
המכון למחקרי ביטחון לאומי
בין החוקרים ניתן למנות את מנהל התוכנית, תא"ל מיל' , ו