נגזרת של e. מחשבון נגזרת

שורש שמיני של x 2 שיפוע המשיק הוא ערך הנגזרת בנקודה
על מנת שיהיו לה היא צריכה להיות שווה ל 0 סימן לראשונה את הקבוע כ-e ב-, והפרסום הראשון שעשה שימוש בסימון זה היה ספרו של אוילר "" מ-

הנגזרת היא שיפוע או שיפוע הפונקציה של קו המשיק בנקודה x.

12
חישוב נגזרת
The Derivative Calculator has to detect these cases and insert the multiplication sign
נגזרת לפי הגדרה
בנקודות מינימום הנגזרת השנייה תהיה חיובית, ובנקודות מקסימום הנגזרת השנייה תהיה שלילית
מחשבון נגזרת
ערך הנגזרת בנקודה נקודות קיצון ערך מורחב — אחד השימושים הבולטים לנגזרת הוא באיתור או
תכונה זו ייחודית לפונקציית האקספוננט ולכפולות שלה בקבועים }}} והביטוי האחרון הוא מספר שלם משום ש-n קטן או שווה ל-b
את משפט רול: אם פונקציה גזירה בקטע פתוח ורציפה בקצותיו, יש נקודה בתוך הקטע שהנגזרת בה שווה לשיפוע המיתר המחבר את שתי נקודות הקצה של הפונקציה חישוב הנגזרת את הפונקציה הנגזרת אפשר לחשב מן הנגזרות של כמה פונקציות בסיסיות, יחד עם כללי צירופים מתאימים

תחומי העלייה והירידה של גרף הפונקציה תואמים את תחומי החיוביות והשליליות של הנגזרת למושג הנגזרת יש פירוש גאומטרי: הנגזרת של פונקציה בנקודה שווה ל ה באותה נקודה, כלומר, לכיוון של ה שהפונקציה מתארת.

נגזרת
נגזרת של פונקציות לוגריתמיות
באיור מוצגות שלוש בבסיסים שונים
מתמטיקה תיכונית/חשבון דיפרנציאלי/הנגזרת של פונקציה
טור טיילור ראה ערך מורחב —