מילטון פרידמן. The Center for Educational Technology

Friedman was also known for his work on the consumption function, the 1957 , which Friedman himself referred to as his best scientific work This modification, however, had a significant effect on Friedman's own approach, so, as a result, the theory of the Friedmanian Phillips curve also changed
החליפין תהיה טבעית ולא תהיה מקום לריבית מהו האיזון הנכון כאשר יש סתירה בין רווחים לבין תוספת שכר לעובדים או הורדת המחיר ללקוחות? השווו מקרה זה למקרה בו נהג מונית לא רוצה להסיע אתכם אלא אם כן תשלמו לו

PDF from the original on February 16, 2008.

17
קפיטליזם וחירות
100 שנה להולדת מילטון פרידמן
That organization of course does not own the , but controls it
קפיטליזם וחירות
ולכן צטטי את פייגלין היקר כראיה שמתעוררים ואין בכך חטא ח"ו
לא נראה לי שמילטון פרידמן היה מתנגד כבר אדם סמית, הרבה לפני שפרידמן נולד, טען שרווחת הציבור תשתפר דווקא אם כל אדם יפעל לטובת הרווחה של עצמו במסגרת כללים של תחרות ושמירה על החוק
ולכן האלוהים בא להרוג את משה כי הוא לא מל את בנו, כי אי מילת בנו היא סתירה לשליחות להוציא את בני ישראל ממצרים אותו דבר לגבי מיסים לשלטון: כל אדם משלם מיסים מע"מ לשלטון אפי' שאין לו קניינים ואדם כזה לא צריך את השלטון כלל הרי בשביל מה שלטון שאין לו קניינים? ואז תשאל מי בונה את הדירות? The Friedmanian was an interesting starting point for Lucas, but he soon realized that the solution provided by Friedman was not quite satisfactory

אני אפילו לא רוצה לציין את השם של כלי התקשורת בו המאמר התפרסם משום שהוא ככל הנראה הוטעה על ידי ה"מומחה" הזה, כביכול.

8
קפיטליזם וחירות
עם אשתו, רוז ד' פרידמן, כתב את החופש לבחור 1980 , שתורגם לעברית, וספר זיכרונות משותף 1998
Milton Friedman
That is, students should measure the accuracy of its predictions, rather than the 'soundness of its assumptions'
פרידמן
That vision has changed America, and it is changing the world