מצודת דוד נתניה. צימרים יוקרתיים

בחצר המתחם: ג'קוזי ספא חיצוני לכל סוויטה, בריכה פרטית, סאונה יבשה לכל סוויטה, מיטות שיזוף, מדשאה, תאורה רומנטית צבעונית לשעות הערב, פינת ישיבה, שמשיות לקוחות המתחם יהנו ממיטה זוגית עם מזרון אורטופדי, ספה נפתחת בסלון, מזגן בכל חדר, סלון, פינת ישיבה, מערכת הגברה יוקרתית מובנית
בחצר הסוויטה הלבנה ישנו בית כנסת שיפתח בהמשך מצודת ציון " בסוד" - ענין קבוץ, כי להמתיק סוד מתקבצין הראויים לו, וכן : " על סוד בחורים"

.

23
מצודות על ירמיהו טו
בנוסף, ישנו מטבח גן הכולל: מקרר, מקפיא, כיור ומנגל מובנה
מצודת דוד צימר בנתניה
תודה חופשה נעימה ומלאה בפינוקים ממתינה לכם במתחם "מצודת דוד" השוכן בישוב נתניה
מצודת דוד צימר בנתניה
מצודת דוד " ישובו המה אליך" - זהו דבר אפשרות שהמה ישובו אליך להיות כשרים כמותך ואל תדאג לילך אליהם בשליחות כי פן תלמוד ממעשיהם להיות כמוהם כי תהיה בטוח בזה " לכן כה אמר ה'" - שלא יקופח שכרי וכן אמר אם אתה ישראל תשוב לה' ואני אשיבך ר"ל תשובתך תהיה ע"י בגמול זה הבטיחני לומר לפני תעמוד עד עולם ולא תפסוק הנבואה ממך ואם תוציא את מי מן הזוללות להיות אדם יקר אז תהיה כפי כי תתקיים גזרתך כמו גזרתי מצודת ציון " יקר" - מכובד וחשוב " מזולל" - ענין הרבות האכילה ורדיפת התאוות וכן זולל וסובא
בנוסף, ישנו מטבח גן הכולל: מקרר, מקפיא, כיור ומנגל מובנה מצודת דוד - נתניה - מישור החוף לא בפרסום :טלפון 1 יחידות: 2 להזמנות: בר מצודת דוד מצא חן בעינכם הצימר
מתחם הנופש מותאם לאירוח זוגות, משפחות, קבוצות, ימי הולדת, מסיבת רווקים, מסיבת רווקות ומציע נופש ב-2 סויטות יוקרתיות בחצר הסוויטה הלבנה ישנו בית כנסת שיפתח בהמשך

מצודת דוד " שלח" - אמור להם בנבואה שאמרתי לגרשם מארצי ויצאו ממנה " משה ושמואל" - משה או שמואל ר"ל אף שהיה תפלתם מקובלת לפני מ"מ אם מי מהם יתפלל בעד העם הזה אין רצוני עליהם להיות מרוצה להם " אם יעמוד" - ר"ל בתפלה ובקשה מצודת ציון " נפשי" - ענין רצון כמו אם יש את נפשכם " שלח" - ענין טירוד וגרושין כמו הן ישלח לעיל ג מצודת דוד " ארבעה משפחות" - ר"ל ארבעה מיני עונשין " לסחוב" - דרך הכלבים לגרר הנבלות ממקום למקום " לאכול ולהשחית" - העוף לאכול הנבלות והבהמות להשחית ברמיסת הרגל " ופקדתי" - אמנה עליהם מצודת ציון " ופקדתי" - ענין מנוי וגזברות " משפחות" - אמר כן בדרך שאלה " לסחוב" - ענין גרירה ומשיכה כמו סחוב והשלך לקמן כב מצודת דוד " נלאתי הנחם" - הנה רבות פעמים גזרתי עליך השחתה ואח"ז נחמתי ועתה נלאיתי להנחם על הרעה " את נטשת אותי" - על כי עזבת אותי ותלכי לאחור לפרוש ממני לכן אטה את ידי עליך להכות בך ואשחיתך מצודת ציון " נטשת" - עזבת " ואט" - מלשון נטיה " נלאתי" - ענין עייפות ויגיעה כמו ונלאו מצרים " הנחם" - ענין הפוך מחשבה כמו פן ינחם העם שם יג מצודת דוד " שכלתי" - אף כי שכלתי אותם והאבדתים עכ"ז לא שבו מדרכיהם ולא לקחו מוסר " ואזרם" - אפזרם בכל ערי הארץ כהמפזר תבואה במזרה שאין כולם נופלים במקום אחד מצודת ציון " ואזרם" - ענין פזור כמו ואתכם אזרה בגוים " במזרה" - הוא הכלי שזורין בו התבואה וכן ברחת ובמזרה " בשערי" - בערי וכן באחד שעריך " שכלתי" - ענין מיתה כמו מחוץ תשכל חרב שם לב מצודת דוד " הפלתי" - השכנתי עליה פתאום קבוצת שונאים ועדת עם המבהילות " הבאתי להם" - הבאתי עליהם וחוזר ומפרש על אם רצה לומר על ירושלים הבאתי קבוצת בחורים להיות שודד אותם בעת צהרים למען יראה למצוא כל גנזי המטמוניות " עצמו לי" - האלמנות שבהם המה מרובות בעיני יותר מחול ימים ר"ל אין אני עושה בהם כמתנקם להיות הכל נחשב לפני למעט כי אדרבה נחשב לפני להרבה ואין בזה שמחה לפני מצודת ציון " עצמו" - ענין רבוי כמו בעם עצום " אם" - כן יקרא עיר גדולה אשר הקטנות סביב לה וכן עיר ואם בישראל " בחור" - נבחר וגבור " שודד" - עושק " הפלתי" - ענין השכנה וחניה כמו נופלים בעמק " עיר" - ענין שונא כמו ויהי ערך " ובהלות" - מלשון בהלה ופחד מצודת דוד " בושה וחפרה" - והיא יושבת בגולה בבושה וכלימה " ושאריתם" - השארית הנשארה מעדת ישראל הם יהודה ובנימין אתן גם אותם לחרב לפני אויביהם " בא שמשה" - שקעה שמשה כשהיה עוד היום גדול ר"ל הושפל גדולתה במהירות בלא זמנה " נפחה נפשה" - היה לה דאבון נפש " אמללה" - כבר גלתה שומרון ועשרת השבטים שגדלה ז' משפחות מלכים רשעים והם ירבעם בן נבט וביתו בעשא וביתו עמרי וביתו יהוא וביתו מנחם וביתו פקח וביתו הושע בן אלה וביתו מצודת ציון " אמללה" - ענין כריתה כמו אומלל אני " נפחה נפשה" - ענין דאבון נפש וכן ותקותם מפח נפש " בא" - ענין שקיעה כמו כי בא השמש " וחפרה" - ענין כלימה וכן וחפרה הלבנה " ושאריתם" - מלשון שארית ושיור מצודת דוד " אוי לי אמי" - ירמיהו היה מתאונן והיסב הדבור מול אמו ואמר אוי לי אמי אשר ילדתני להיות איש ריב ומדון לכולם כי יריבו עמדי על שאני מוכיחם " לא נשיתי" - לפעמים מריבים עם המלוה על שהוא נוגש כסף ההלואה ולפעמים מריבים עם הלוה על שאינו משלם ההלואה אבל אני לא הלויתי להם ולא הם לוו לי ועכ"ז כולם מקללים ומבזים אותי מצודת ציון " מדון" - ענין מריבה כמו ישתוק מדון " נשיתי" - ענין הלואה כמו לא תהיה לו כנושה " מקללוני" - הוא מלשון קללה ומלשון קלון ובזיון מצודת דוד " אם לא" - הריני נשבע אם לא בעת בוא הרעה והצרה אעיר אז את לב האויב הוא נבוזראדן להפגיע בך ולחלות פניך לבוא עמו לבבל ולא יקחך בשבי ביד חזקה כמ"ש אם טוב בעיניך לבוא אתי בוא ואשים את עיני עליך לקמן מ " אמר ה'" - אמר הנביא ה' אמר לי מה אתה חושש על קללתם הריני נשבע אם לא אשאיר אותך לטוב כל המקללים אותך ימותו וילכו שבי ואתה תשאר לטובה מצודת ציון " אם לא" - הוא ענין לשון שבועה וגזם ולא אמר והרי הוא כאדם האומר אם לא כן הוא יהיה כזאת וכזאת וכן אם לא בתים רבים ורבים כמוהו " שריתיך" - מלשון שארית ובא בחסרון אל"ף וכן וגם כל שרית ישראל דברי הימים א' יב " הפגעתי" - ענין בקשה כמו ופגעו לי מצודת דוד " ובכל חטאתיך" - כ"ז יהיה בכל חטאותיך שחטאת לה' ובכל גבוליך חטאת מבלי מקום נעדר " לבז אתן" - לו אתן לשללו ולא תקח בעדם מחיר ר"ל לא ישאיר אותך בארצך במחיר האוצרות שיקח כי יקחם דרך שלל מצודת ציון " חילך" - מלשון חיל ועושר כמו וישראל עושה חיל " לבז" - מלשון בזה ושלל " במחיר" - ענין דמי הדבר וערכו כמו אקנה מאותך במחיר מצודת דוד " דע" - תן לב לדעת מה שאני נושא וסובל חרפה בעבורך במה שאני מתנבא בשמך " אתה ידעת ה'" - את הרעה שעושים לי אנשי ענתות " זכרני ופקדני" - זכור בי והשגיח עלי ועשה לי נקמה מרודפי " אל לארך אפך תקחני" - ר"ל אל תניחני לאריכות אפך בנקמתי אבל מהרה חושה תנקום נקמתי מהם מצודת ציון " ופקדני" - ענין השגחה " שאתי" - מלשון משא וסבל מצודת דוד " לא ישבתי" - אחר שקבלתי הנבואה, לא ישבתי בקבוצת משחקים לשמוח עמהם.

5
מצודות על ירמיהו טו
בחצר המתחם: ג'קוזי ספא חיצוני לכל סוויטה, בריכה פרטית, סאונה יבשה לכל סוויטה, מיטות שיזוף, מדשאה, תאורה רומנטית צבעונית לשעות הערב, פינת ישיבה, שמשיות
מצודות על ירמיהו טו
חופשה נעימה ומלאה בפינוקים ממתינה לכם במתחם "מצודת דוד" השוכן בישוב נתניה
מצודות על ירמיהו טו
מתחם הנופש מותאם לאירוח זוגות, משפחות, קבוצות, ימי הולדת, מסיבת רווקים, מסיבת רווקות ומציע נופש ב-2 סויטות יוקרתיות
מצודת דוד " כאבי נצח" - רוצה לומר, זה זמן רב אורבים עלי אנשי ענתות
נא לא לשכוח להגיד שהגעתם דרך האתר רק צימרים

ולתוספת ביאור אמר: " מים לא נאמנו", שאין מתקיים ומתמיד, כי כמו כן חדלת ממני העזרה וההצלה מן הקמים עלי.

14
מצודת דוד צימר בנתניה
מצודת ציון " נצח" - לעולם, רוצה לומר, זמן רב
מצודות על ירמיהו טו
מצודות על ירמיהו טו